Συνεδρίασε η Επιτροπή για τους βοσκότοπους στην Ικαρία

Μετά την απόφαση του 7ου δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας για τη σύσταση επιτροπής για τους βοσκοτόπους στην Ικαρία, η επιτροπή συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη με την συμμετοχή των κ.κ. Ν. Καλαμάρας αντ/χος Ραχών, ο δ.σ. Λ. Κόχειλας κτηνίατρος, η Α. Πορή προϊσταμένη Δασαρχείου Ικαρίας, Οδ. Φερεντίνος  γεωπόνος του δήμου Ικαρίας, Γ. Καρίμαλης εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Γ. Γαγλίας εκπρόσωπος των Ικαριακών Συλλόγων (η επιστολή τους εδώ). Από τα (προς δημοσίευση) πρακτικά ξεχωρίζουμε: 

- Ως θετικό κρίνεται η έκδοση άδειας για την ίδρυση σφαγείου (ιδιώτη) στην Ικαρία δυναμικότητας 700 τόνων τον χρόνο από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

- Να γίνει από το κτηνιατρείο ενημέρωση με όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων, προσπάθεια επικαιροποίησης με τα νέα στοιχεία της μελέτης βοσκοικανότητας (2006) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (υπάρχοντα ζώα, βοσκήσιμες εκτάσεις..). Να πούμε εδώ ότι έχουμε 79.000 στρ. δημοτικές εκτάσεις βγάζουμε τα δάση κλπ, μας μένουν 44.000 στρ (δηλαδή 4.400 ζωικές μονάδες ήτοι 30.800 αιγοπρόβατα). Στα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσθέσουμε τα εξής: ότι οι περιοχές αυτές θα πρέπει να υπόκεινται και σε μια αγρανάπαυση, ενώ οι ενοικιάσεις ισχύουν για ένα τετράμηνο σύμφωνα με τον νόμο κάτι που στην Ικαρία δεν ισχύει. Αν τηρήσουμε τον νόμο θα πρέπει στα 44.000 στρ να εκτρέφονται 8.300 ζώα!

- Η ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων να γίνει μόνο σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφων.

- Κατατέθηκε το σχέδιο κανονισμού βοσκοτόπων προς επεξεργασία, παρατηρήσεις για διορθώσεις.

- Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την παρέμβαση του δήμου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου ν αλλάξει ο τρόπος εκλογής του δείγματος στην ενιαία ενίσχυση από τυχαίο σε εκ περιτροπής και να ασκήσει πιέσεις για την ολοκλήρωση του μέτρου της απόσυρσης. Μείωση των ζώων που βόσκουν με τον πιο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

- Ζητήθηκε επίσης η μέριμνα για την προστασία, υποστήριξη των υπερβοσκημένων εκτάσεων με διάφορες δράσεις (αναδάσωση, αναχλόωση, περιφράξεις).

- Το Δασονομείο θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση, η επιτροπή θα διατυπώσει προτάσεις και τις τελικές αποφάσεις θα της πάρει το Δημοτικό συμβούλιο.

Η επιτροπή θα κάνει άλλη μια συνεδρίαση πριν από το δημοτικό συμβούλιο στο τέλος Μαΐου (περίπου) ενώ θα γίνουν προσπάθειες να παρευρίσκονται και μέλη της επιστημονικής ομάδας που συνέταξε την μελέτη βοσκοικανότητας.

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε δυο παραδείγματα από πρόσφατη εκτίμηση αγροτικών ζημιών από αιγοπρόβατα όπου σε 4 στρ. ελαιώνα είχαμε 90% καταστροφή με κόστος 5.000 ευρώ ενώ σε αμπελώνα δυο στρεμμάτων η ζημιές εκτιμήθηκαν στις 8.000 ευρώ.

ikariamag.gr

ikariastore banner