Όροι χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IKARIAMAG.GR

Η χρήση του IKARIAMAG.GR (εφ' εξής: «IKARIAMAG.GR», «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.  Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες και/ή πληροφορίες συμπεριληφθούν μελλοντικά στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Οι κατασκευαστές και διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.
Το περιεχόμενο του IKARIAMAG.GR, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία και διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

• ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι χρήστες της ιστοσελίδας διαχωρίζονται σε επισκέπτες, εγγεγραμμένους χρήστες και καταχωρητές δεδομένων.
1.1 Απλοί επισκέπτες: Ως απλός επισκέπτης ορίζεται ο χρήστης της σελίδας ο οποίος έχει πρόσβαση μόνο στα δημόσια τμήματα και υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
1.2 Εγγεγραμμένοι χρήστες: Ως εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι χρήστες της ιστοσελίδας που διαθέτουν στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και συνθηματικό) και έχουν πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες πέρα από αυτές που παρέχονται από το δημόσιο τμήμα της ιστοσελίδας.
1.3 Καταχωρητές δεδομένων: Ως καταχωρητές δεδομένων ορίζονται οι χρήστες που διαθέτουν στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και συνθηματικό) και έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη να καταχωρούν υλικό στην ιστοσελίδα.
1.4 Συνθηματικά: Τα συνθηματικά πρόσβασης για εγγεγραμμένους χρήστες και καταχωρητές δεδομένων είναι προσωπικά, και γνωστοποιούνται από τους κατασκευαστές της ιστοσελίδας μόνο στους κατόχους τους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαφύλαξη αυτών. Οι κάτοχοι στοιχείων πρόσβασης, οφείλουν για λόγους ασφαλείας να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το συνθηματικό τους, λειτουργία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας.

• ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν και/ή να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του IKARIAMAG.GR συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, άρθρων, ειδήσεων, γραφικών, σημάτων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτησίας του IKARIAMAG.GR.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης του IKARIAMAG.GR οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται ή καταχωρούνται από τους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εστάλησαν και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Υπάρχει δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι ανήλικος.

• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το IKARIAMAG.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης ή διαφημιζόμενος από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. Η χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία συνεπάγονται τη βαθιά γνώση και αποδοχή των όρων του παρόντος.
Το IKARIAMAG.GR χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, αρτιότητα, ορθότητα, διαθεσιμότητα και γενικά από απουσία λαθών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου ή από πληροφορίες, στοιχεία και περιεχόμενα που είναι ή θα αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένα. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το IKARIAMAG.GR σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημία, είτε πρόκειται για το δικό μας δικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του. Συγκεκριμένα:

1. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες: Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyper links) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
2. Περιεχόμενο: Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας δεν ελέγχεται και δεν επιβεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη της ως προς την αρτιότητα, την επάρκεια, την απουσία λαθών και γενικά την ποιότητά της, και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του υλικού που καταχωρείται στην ιστοσελίδα από τους καταχωρητές δεδομένων. Συνεπώς, οι χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Οποιαδήποτε άποψη, προσωπική ή συλλογική, εκφράζεται μέσω τις ιστοσελίδας δεν συμφωνεί απαραίτητα με τις απόψεις του ιδιοκτήτη της.
3. Αλλοίωση δεδομένων: Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλοίωσης και/ή διαγραφής δεδομένων, στοιχείων ή οποιασδήποτε πληροφορίας που οφείλεται σε αστοχία λογισμικού (software) ή υλικού (hardware), διαρροής στοιχείων πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κακόβουλης ενέργειας ή ανθρώπινου λάθους.
4. Αποκλεισμός συμβουλών: Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
5. Ενστάσεις και Διαφωνίες: Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα, κάτι που σας θίγει προσωπικά σαν άτομο ή ομάδα ατόμων ή θίγει συμφέροντα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στo info@ikariamag.gr. Κατά την κρίση μας θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα ή ακόμα και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας.

• ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
Το IKARIAMAG.GR παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους πάνω σε επίκαιρα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία δεν ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ενώ τους δίδεται η δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους μία μόνο φορά σε κάθε ψηφοφορία. Συνολικά οι απαντήσεις καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ιστοσελίδα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το IKARIAMAG.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα, στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Επίσης, το IKARIAMAG.GR παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του της δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμη τους πάνω σε επίκαιρα θέματα μέσω άρθρων, που φέρουν το ονοματεπώνυμό τους (ενυπόγραφα άρθρα). Για το περιεχόμενο των άρθρων αυτών και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση ή γνωστοποίηση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε μας ή σε τρίτους, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συντάκτες τους.

• ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Πειραιώς.

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ BANNER
Το Banner είναι ένας δημοφιλής τρόπος διαφήμισης, όπου μας δίνεται κάποιο κείμενο / φωτογραφία / flash και εμείς το προβάλλουμε σε συγκεκριμένα σημεία του site ενώ εσείς προαγοράζετε τον αριθμό εμφανίσεων που επιθυμείτε.

• ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ
Στις αρχές Ιουλίου 2011 εμπλουτίσαμε τον οδηγό μας με τον επαγγελματικό κατάλογο με κατηγορίες συναφείς με το χαρακτήρα του IKARIAMAG.GR. Στον κατάλογο μας μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις χωρίς κόστος χρησιμοποιώντας τη φόρμα καταχώρησης, ενώ παράλληλα δίνουμε την δυνατότητα προωθημένης προβολής με μικρό κόστος και πολλά πλεονεκτήματα όπως εμφάνιση στον διαδραστικό μας χάρτη, προβολή φωτογραφιών και εμφάνιση υψηλότερα στη λίστα από τις άλλες καταχωρήσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία γύρω από το site και τις προσφορές μας, μπορείτε να απευθύνεστε:

Έλενα Ζέπου: elena.zepou@ikariamag.gr – 6947300541
Λία Ζέπου: lia.zepou@ikariamag.gr -  6944786789

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Το IKARIAMAG.GR δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων δια της ιστοσελίδας. Γενικότερα, το IKARIAMAG.GR καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ελεγμένες πληροφορίες σε όλη την έκταση των σελίδων του. Εντούτοις δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη. Το IKARIAMAG.GR καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να ελέγχει τα σχόλια των αναγνωστών του. Εντούτοις δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή υβριστικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών σχολίων τα οποία εμφανιστούν στις σελίδες μας υπό μορφή σχολιασμού του περιεχομένου μας. Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο IKARIAMAG.GR εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο ιδιοκτήτης και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του για τις θέσεις τρίτων. Γράφουμε με σεβασμό προς το άτομο, την μοναδικότητα του και το δικαίωμα του να είναι διαφορετικός. Χαρακτηρισμοί μειωτικοί προς κάποιες ομάδες ή άτομα, μπορεί να αναφέρονται και να αναλύονται ως στοιχεία κοινωνικής παθογένειας αλλά δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους συγγραφείς του χώρου. Εάν ωστόσο από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε το θιγόμενο πρόσωπο, να επικοινωνεί μαζί μας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς Verified by Visa Virtual προπληρωμένη κάρτα WEBUY
 

Η Ιδιοκτήτρια Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
1. Αναγνώριση Πελάτη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Χρήστης Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
2. Αυτόματη Αποσύνδεση: Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 15 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας.
3. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall): Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
4. Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην Εταιρία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
2. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
3. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
4. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
5. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του IKARIAMAG.GR και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων του IKARIAMAG.GR, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας, βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και διασφάλισης της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Επιστροφή / Αντικατάσταση Προϊόντων»).
2. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα IKARIAMAG.GR ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά η εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".
4. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

• ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε είδη διατροφής (τρόφιμα, γλυκά, ποτά, αναψυκτικά, βιολογικά προϊόντα και εκλεκτά ικαριακά εδέσματα), είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και παραδοσιακά κοσμήματα και βιβλία. Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας. Η Εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βασική προϋπόθεση για την Επιστροφή του προϊόντος είναι να είναι εντός εγγύησης (ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος):
1. Αποστολή με ιδιωτική εταιρεία COURIER για προϊόντα εντός εγγύησης. Γίνεται παραλαβή του προϊόντος από τον χώρο σας και αποστέλλετε στην εταιρία μας με χρέωση δική μας. Αν το προϊόν επισκευάζεται τότε αποστέλλεται ξανά πίσω σε εσάς χωρίς χρέωση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σας αποστέλλεται νέο προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει καταργηθεί και ο πελάτης δεν επιθυμεί την αποστολή παραπλήσιου σχετικού προϊόντος, δύναται να κοπεί πιστωτική απόδειξη (ή τιμολόγιο) για την επόμενη αγορά του πελάτη που θα πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του πιστωτικού.
2. Αποστολή με ιδιωτική εταιρεία COURIER για προϊόντα εκτός εγγύησης.
Γίνεται παραλαβή του προϊόντος από τον χώρο σας και αποστέλλετε στην εταιρία μας με χρέωση αποστολέα. Αν το προϊόν επισκευάζεται τότε αποστέλλεται ξανά πίσω σε εσάς με δική σας χρέωση (χρέωση επισκευής & χρέωση μεταφορικών). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σας αποστέλλεται νέο προϊόν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Εάν υπάρξει επιπλέον χρέωση την επωμίζεται ο πελάτης.
3. Για αντικατάσταση ακριβότερου μοντέλου από αυτού που αντικαθιστούμε την διαφορά την επωμίζεται ο πελάτης.
Εάν βρίσκεται εκτός εγγύησης τότε ενημερώνεται ο πελάτης πριν την παραλαβή του προϊόντος και αν συμφωνεί στα κόστη επισκευής του τότε και μόνο τότε πραγματοποιείται η επισκευή του.

• ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της Ιστοσελίδας μας, το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα σκοπό του έχει την εξυπηρέτηση των Πελατών για το λόγο αυτό η Εταιρία προσφέρει τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: 1. Αντικαταβολή: Τα προϊόντα έρχονται μέσω ιδιωτική εταιρείας COURIER και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής, για το οποίο έχετε ήδη ενημερωθεί από την ιστοσελίδα μας κατά τον χρόνο της παραγγελίας. 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Συνεννοηθείτε μαζί μας για το ακριβές ποσό με τα έξοδα αποστολής.

ALPHA BANK
134002002016653
ΙΒΑΝ: GR39 0140 1340 1340 0200 2016 653
SWIFT-BIC: CRBA GR AAXXX

EUROBANK EFG
0026.0013.87.0200929271
IBAN: GR26 0260 0130 0008 7020 0929 271
SWIFT-BIC: EFGBGRAAXXX

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – NATIONAL BANK
088/440210-33
IBAN: GR18 0110 0880 0000 0884 4021 033
SWIFT-BIC: ETHNGRAA

PIREAUS BANK
5106-055001-449
IBAN: GR03 0172 1060 0051 0605 5001 449
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στέλνοντας ένα email, τηλεφωνικά στο 6972863823 ή μέσω fax στο 2104907723 για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση. 3. Παραλαβή από το Κατάστημα: μπορείτε επίσης να παραλάβετε το προϊόν που έχετε παραγγείλει και από το κατάστημα χωρίς κάποιο έξτρα κόστος. Πληρώνετε μόνο το κόστος του προϊόντος, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με την εταιρεία μας.

• ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας:
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
2. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο:
Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Εκτός εάν αναφερθεί ειδικά στο IKARIAMAG.GR, αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του IKARIAMAG.GR αποτελούν το συνολικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του IKARIAMAG.GR όσον αφορά την χρήση του IKARIAMAG.GR και του περιεχομένου του.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας. Ελπίζουμε να βρείτε το IKARIAMAG.GR και τις υπηρεσίες του χρήσιμα και εύκολα στη χρήση. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το IKARIAMAG.GR καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ή με e-mail στο info@ikariamag.gr. Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να το πραγματοποιούμε.

 

ikariastore banner