Η Πανικαριακή Ενότητα Αλλαγή για τη ματαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου

Η ΠΕΑ δεν παρέστη στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο προσκλήθηκε για τις 17 Νοεμβρίου για τους εξής λόγους: Παραμονή της κινητοποίησης  στο Υπουργείο   Υγείας στις 18 Νοεμβρίου, την οποία η Δημοτική Αρχή με ανακοινώσεις έλεγε ότι συμμετέχει και στηρίζει, προσκάλεσε Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς η Δημοτική Αρχή προέβη σε μια τόσο άστοχη και αντιφατική ενέργεια; Πώς θα διευκολύνονταν οι σύμβουλοι για να παραστούν στην κινητοποίηση , αφού το τελευταίο μέσο μεταφοράς για τη μετάβαση στην Αθήνα ήταν το απόγευμα της παραμονής; Ή στην πράξη ήθελε να απαξιώσει την αντιπροσωπεία του ,αφού ο Δήμαρχος δε θα ήταν παρών και δε θα διευκολύνονταν οι σύμβουλοι ,αν ήθελαν να μεταβούν εκεί.

Ο 2ος λόγος ήταν η κατ’ επανάληψη έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα συμβούλια. Οι εισηγήσεις δίδονται συνήθως καθυστερημένα, με αποκορύφωμα στο συγκεκριμένο συμβούλιο με θέμα «έγκριση απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015» η έκθεση των ορκωτών λογιστών να δοθεί λίγες ώρες πριν την έναρξη του Συμβουλίου.  
 

ikariastore banner