Ενημέρωση για τα αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   ΠΕ Σάμου, γνωστοποιείται στους κτηνοτρόφους ότι:

Αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 θα πρέπει εφόσον υπάρχουν, να κατατεθούν στην υπηρεσία μας ή στους δήμους Σάμου Ικαρίας και Φούρνων αντίστοιχα έως 31/12/2016. Στα αιτήματα αυτά δηλώνεται η επιθυμία του κτηνοτρόφου να γίνει έλεγχος ως προς την χωροταξική ορθότητα της κατανομής των κατανεμηθέντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βοσκοτόπων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει στην αίτηση να υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας  (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. σταθερό και κινητό).

Η εξέταση των αιτημάτων (για όσα  κατατεθούν έως 31/12/2016) θα γίνει από αρμόδια επιτροπή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

Επισημαίνεται ότι τυχόν χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων κτηνοτρόφων  πρέπει να συμβαδίζει με την κατανομή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην καταβολή των επιδοτήσεων μέσω της ενιαίας ενίσχυσης.

ikariastore banner