Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το  IKARIAMAG.GR αντιλαμβάνεται την μεγάλη σημασία που έχει η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας εξηγήσει τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και την χρήση που κάνετε στο  IKARIAMAG.GR και τις υπηρεσίες του. Θα αναλύσει τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις ενέργειες που κάνουμε για την προστασία αυτών. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την συγκεκριμένη Πολιτική. Έχουμε οργανώσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις παρακάτω ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γενικά Στοιχεία για την Συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για την Χρήση του  IKARIAMAG.GR
Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις όλες τις Ιστοσελίδες του  IKARIAMAG.GR. Η αναφορά στο «IKARIAMAG.GR» καταδεικνύει την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ». Ιστοσελίδες του  IKARIAMAG.GR νοούνται οποιεσδήποτε ιστοσελίδες κατέχει και ελέγχει το  IKARIAMAG.GR. Το  IKARIAMAG.GR μπορεί να διαμοιράζει πληροφορίες ανάμεσα στις ιστοσελίδες που κατέχει ή ελέγχει, οι οποίες πάντα διέπονται από την συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το  IKARIAMAG.GR περιλαμβάνει και υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Μόλις εισαχθείτε σε κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο (είτε μέσω κάποιας διαφήμισης, υπηρεσίας, ή υπερσυνδέσμου στο περιεχόμενο), έχετε υπόψη σας ότι το  IKARIAMAG.GR δεν ευθύνεται για τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας αυτών. Σας προτρέπουμε να ψάχνετε και να διαβάζετε τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας καθενός από τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου ή διαφήμισης του  IKARIAMAG.GR. Ελπίζουμε ότι διαβάζοντας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας να σας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις υπηρεσίες του  IKARIAMAG.GR χωρίς εγγραφή, αλλά υπάρχουν ορισμένες που την απαιτούν. Εάν χρησιμοποιήσετε το  IKARIAMAG.GR χωρίς εγγραφή, οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε είναι τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies ή Web Beacons. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το  IKARIAMAG.GR, απαιτούμε από εσάς της συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στο  IKARIAMAG.GR. Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του  IKARIAMAG.GR καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μη-Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε
Ακόμα και εάν δεν εγγραφείτε στο  IKARIAMAG.GR, συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, για ειδικές προωθητικές ενέργειες κ.α.
A.    Cookies
Συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης Cookies. Για τον κάθε υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση στο  IKARIAMAG.GR του ανατίθεται ένα διαφορετικό Cookie από το  IKARIAMAG.GR. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies (α) μας βοηθούν να παράγουμε δυναμικά τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες ή τα Newsletters, (β) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο  IKARIAMAG.GR και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (γ) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (δ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από τα Cookies για να στοχεύσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας ή για να καθορίσουμε την δημοτικότητα συγκεκριμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων. Τα Cookies επίσης χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση του χρήστη στην εγγραφή του, ως βοηθήματα πλοήγησης και για την καταμέτρηση του κάθε session.
Οι περισσότεροι φυλλομετρητές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν τα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies μας, ορισμένες λειτουργίες και διευκολύνσεις της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν ορθά. Παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αποδέχεστε τα Cookies για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο του  IKARIAMAG.GR. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.
B.    Web Beacons
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε Web Beacons για να συλλέξουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και την χρήση ειδικών προωθητικών ενεργειών ή Newsletters. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Web Beacons (α) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο  IKARIAMAG.GR και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (β) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (γ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Τα Web Beacons που χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ενεργειών σας εκτός του  IKARIAMAG.GR των ιστοσελίδων των χορηγών μας. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Web Beacons με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Web Beacons για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε
Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία εσείς μας παρέχετε όταν εγγράφεστε σαν μέλη του  IKARIAMAG.GR και / ή όταν ανανεώνετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, για να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιλέγετε, για την αποστολή e-mails που αφορούν την συντήρηση και ανανέωση της Ιστοσελίδας, και για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Α. Newsletters & e-mails προς εσάς
Όταν εγγράφεστε στο  IKARIAMAG.GR, θα λαμβάνετε περιοδικά, πληροφοριακά / προωθητικά Newsletters μέσω e-mail από το  IKARIAMAG.GR. Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε τέτοια Newsletters μέσω e-mail, χρειαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας και την διεύθυνση e-mail σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραλαβής του Newsletter οποιαδήποτε στιγμή, με την απλή διαγραφή σας από τις υπηρεσίες των μελών του  IKARIAMAG.GR. Παρέχονται οι αντίστοιχοι υπερσύνδεσμοι τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και στα ίδια τα Newsletters. Εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε την διαγραφή σας εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών. Σε μερικές περιπτώσεις, πατώντας σε έναν υπερσύνδεσμο ή διαφημιστικό μέσα σε ένα e-mail ή Newsletter, ο φυλλομετρητής σας μπορεί στιγμιαία να οδηγηθεί σε έναν τρίτο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργώντας με την συγκατάθεση του  IKARIAMAG.GR (βλ. Αποκάλυψη σε Προμηθευτές Υπηρεσιών και Περιεχομένου του  IKARIAMAG.GR, παρακάτω), σημειώνει ή καταμετρά την απόκρισή σας στο e-mail ή στο Newsletter πριν ανακατευθύνει τον φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία ανακατεύθυνσης δεν θα είναι εμφανής σε εσάς. Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Αποστολή με e-mail», το  IKARIAMAG.GR στέλνει με e-mail το άρθρο ή όποιο στοιχείο περιεχομένου επιλέξατε στον παραλήπτη που θέσατε, αναγνωρίζοντας εσάς ως αποστολέα. Το  IKARIAMAG.GR χρησιμοποιεί την διεύθυνση e-mail που θέσατε για να αποστείλει στον παραλήπτη το συγκεκριμένο e-mail που επιλέξατε.
Β. e-mails που στέλνετε στο  IKARIAMAG.GR
Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για το περιεχόμενο, τις επαγγελματικές πληροφορίες, τις ιδέες ή τις σκέψεις που στέλνετε στο  IKARIAMAG.GR με e-mail. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε περιεχόμενο ή επαγγελματικές πληροφορίες, ιδέες, σκέψεις προσωπικές, ιδιόκτητες ή αποκλειστικές, μην τις στέλνετε με e-mail στο  IKARIAMAG.GR. Το  IKARIAMAG.GR προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.
Γ. Παιδιά
Υπάρχει δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο γονέας ή κηδεμόνας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη χρήσης του  IKARIAMAG.GR από τον ανήλικο.
Ε. Έρευνες Αγοράς
Από καιρό σε καιρό το  IKARIAMAG.GR, ή ορισμένοι προμηθευτές του που λειτουργούν για λογαριασμό του, διεξάγει έρευνες αγοράς στο διαδίκτυο ώστε να συλλέξει πληροφορίες για την Ιστοσελίδα και τους χορηγούς και απόψεις πάνω σε σημαντικά θέματα υγείας, μέσω προσκλήσεων με e-mail, on-line ερευνών κτλ. Όταν συμμετέχετε σε κάποια έρευνα μπορεί να σας ζητηθεί η εισαγωγή Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της έρευνας και σε καμία περίπτωση για την υποκίνηση πωλήσεων. Όταν η έρευνα χορηγείται από τρίτο πρόσωπο, οι Συγκεντρωτικές Πληροφορίες των αποτελεσμάτων της έρευνας δίδονται στον χορηγό. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο από το  IKARIAMAG.GR και τους προμηθευτές του και δεν δίδονται ή πουλιούνται σε κανένα τρίτο πρόσωπο δίχως την συγκατάθεσή σας ή την ειδική αναφορά στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Επιπρόσθετα με την συλλογή αποκρίσεων ερευνών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και Cookies για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων ή για να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε στην απάντηση της έρευνας από εκεί που διακόψατε. Εάν έχετε τα Cookies απενεργοποιημένα μπορεί να μην μπορέσετε να συμμετάσχετε σε ορισμένες έρευνες. Υπάρχει περίπτωση τα Cookies να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθούν δεδομένα των ερευνών με χαρακτηριστικά χρήσης του  IKARIAMAG.GR. Θα ενημερωθείτε κατάλληλα σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies με αυτόν τον τρόπο, και η συγκατάθεσή σας θα είναι απαραίτητη για αυτά τα Cookies.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δεδομένα που Συλλέγονται από Τρίτους που Δεν Ενεργούν για Λογαριασμό του  IKARIAMAG.GR
Οι χορηγοί ή οι διαφημιζόμενοι στο  IKARIAMAG.GR μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, Web Beacons ή άλλες τεχνολογίες on-line καταμέτρησης στις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις που εμφανίζονται στο  IKARIAMAG.GR και στα e-mails, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα Newsletters που σας στέλνουμε. Ορισμένοι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούνε άλλες εταιρείες εκτός του  IKARIAMAG.GR για να σερβίρουν τις διαφημίσεις τους και να καταμετρούν τις αποκρίσεις των χρηστών σε αυτές, και αυτές οι εταιρείες μπορεί να συλλέγουν Μη-Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης Cookies ή Web Beacons στο  IKARIAMAG.GR. Σε μερικές περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από την στιγμιαία ανακατεύθυνση του φυλλομετρητή σας στον διαδικτυακό τόπο μιας εταιρείας ή άλλου τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του χορηγού, διαφημιζόμενου ή συνεργάτη, πριν ανακατευθύνει τον φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό (π.χ. πίσω στο  IKARIAMAG.GR για να δείτε την διαφήμιση, ή στον διαδικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου). Αυτή η ανακατεύθυνση δεν θα είναι εμφανής σε εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις μεθόδους καταμέτρησης τρίτων, ή το πώς διαχειρίζονται τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν από αυτές. Παρ΄όλα αυτά, απαιτούμε από τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους που συλλέγουν πληροφορίες μέσω Cookies ή Web Beacons από το  IKARIAMAG.GR να συμφωνήσουν στο ότι δεν θα συλλέξουν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες του  IKARIAMAG.GR χωρίς την συγκατάθεσή αυτών. Μας έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα συνδέσουν οποιαδήποτε Μη-Προσωπική πληροφορία από Cookie ή Web Beacon από το  IKARIAMAG.GR με Προσωπικά Δεδομένα που αυτοί ή άλλοι συλλέγουν με άλλους τρόπους ή από άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να ελέγχετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω του  IKARIAMAG.GR, ώστε να κατανοήσετε πως αυτοί χρησιμοποιούν τα Cookies ή Web Beacons στις Ιστοσελίδες τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αποκάλυψη των Δεδομένων σας
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω ή των περιπτώσεων που έχετε συμφωνήσει εσείς, το  IKARIAMAG.GR δεν θα αποκαλύψει οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο ή Προσωπική Πληροφορία συλλέγει από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Μπορεί να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτους μόνο: (1) για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων, ή (2) σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο σε εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που είμαστε νομικά αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτους, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εκτός εάν αυτό παραβιάζει τον νόμο ή εντολή δικαστηρίου. Επιπλέον, δύναται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω.
Α. Αποκάλυψη σε Συνεργάτες Λειτουργίας και Συντήρησης του  IKARIAMAG.GR
Οι συνεργάτες λειτουργίας και συντήρησης του  IKARIAMAG.GR μερικές φορές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πλαίσια παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών προς το  IKARIAMAG.GR. Σε αυτούς τους συνεργάτες περιλαμβάνονται οι προμηθευτές που μας παρέχουν τεχνολογία, υπηρεσίες, και / ή περιεχόμενο για την λειτουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας μας. Εκτός εάν δεν είσαστε εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες μελών του  IKARIAMAG.GR, αυτοί οι συνεργάτες μπορεί να έχουν πρόσβαση στην διεύθυνση e-mail σας ώστε να σας στείλουν newsletters ή ειδικές προσφορές ή για λόγους ερευνών αγοράς λειτουργώντας για λογαριασμό μας. Η πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα από αυτούς τους συνεργάτες περιορίζεται στις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται στον συνεργάτη ώστε να διεξάγει τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί από το  IKARIAMAG.GR. Απαιτούμε επίσης από τους συνεργάτες τεχνολογικής υποδομής και συντήρησης του  IKARIAMAG.GR 1) να προστατεύουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα που ορίζονται από την συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας, και 2) να μην χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για οποιοδήποτε λόγο πέραν των προσφερόμενων σε εμάς προϊόντων και υπηρεσιών.
Β. Αποκάλυψη σε Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών
Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που σας παρέχονται από το  IKARIAMAG.GR, παρέχονται μέσω ή και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ελέγχονται από άλλες εταιρείες («Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών»). Το  IKARIAMAG.GR δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών δίχως την συγκατάθεσή σας, όμως θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλύπτετε σε αυτές δεν υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας. Το  IKARIAMAG.GR δεν υποστηρίζει ούτε είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των Ιστοσελίδων Τρίτων Συνεργατών. Θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πως η Ιστοσελίδα του κάθε Τρίτου Συνεργάτη συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Γ. Αποκάλυψη σε Άλλες Ιστοσελίδες
Επιπρόσθετα με τις Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών, το  IKARIAMAG.GR προσφέρει και υπερσυνδέσμους με άλλες τρίτες ιστοσελίδες που λειτουργούν από εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το  IKARIAMAG.GR και που δεν έχουν συμβόλαια συνεργασίας για παροχή περιεχομένου ή υπηρεσιών με αυτό. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να βρεθούν σε διαφημίσεις, να αναφέρονται στο περιεχόμενο, ή να είναι τοποθετημένοι δίπλα σε ονόματα ή λογότυπα χορηγών. Το  IKARIAMAG.GR δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες δίχως την συγκατάθεσή σας. Το  IKARIAMAG.GR δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων. Εάν επιλέξετε να πατήσετε κάποιον από αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πως αυτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Δ. Αποκάλυψη Συγκεντρωτικών Πληροφοριών
Το  IKARIAMAG.GR μπορεί να παρέχει Συγκεντρωτικές Πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ενημερώσουμε τρίτα πρόσωπα όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών της Ιστοσελίδας μας καθώς και τις ενέργειες που διεξάγουν κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους. Μπορεί επίσης να ενημερώσουμε μια εταιρεία (που μπορεί να είναι ή να μην είναι διαφημιζόμενος στο  IKARIAMAG.GR) ότι «το 30% των χρηστών μας κατοικεί στην Ικαρία ή αλλού» ή ότι «το 25% των χρηστών μας έχουν δοκιμάσει κάποιο προϊόν μας». Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να χρεώσουμε ή όχι τρίτα πρόσωπα για αυτές τις Συγκεντρωτικές Πληροφορίες. Απαιτούμε από τα τρίτα πρόσωπα με τα οποία διαμοιραζόμαστε Συγκεντρωτικές Πληροφορίες να συμφωνήσουν ότι δεν θα προσπαθήσουν να προσωποποιήσουν αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα συνδυάζοντάς τες με άλλες βάσεις δεδομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εσωτερική Διαχείριση Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Παρακάτω φαίνονται ορισμένες από διαδικασίες τις ασφάλειας που χρησιμοποιεί το IKARIAMAG.GR για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:
• Απαιτεί τόσο το e-mail όσο και έναν κωδικό πρόσβασης ώστε οι χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα ή τις Προσωπικές Πληροφορίες τους.
• Χρησιμοποιεί firewalls για την προστασία των πληροφοριών που αποθηκεύονται στους διακομιστές του.
• Παρακολουθεί στενά τον περιορισμένο αριθμό των υπαλλήλων του  IKARIAMAG.GR που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
• Απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους στο  IKARIAMAG.GR να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του  IKARIAMAG.GR.
• Διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων του για την προστασία της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας.
Παρά τις προσπάθειες του  IKARIAMAG.GR για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας, πάντα υπάρχει κάποιος κίνδυνος ένα μη-εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο να βρει τρόπο παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας μας ή να προσβάλει την επικοινωνία πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανανέωση των Δεδομένων σας και Επικοινωνία με το  IKARIAMAG.GR
Α. Ανανέωση των Προσωπικών Δεδομένων σας
Τα εργαλεία του  IKARIAMAG.GR που συλλέγουν και αποθηκεύουν τα δεδομένα που εισάγετε αυτοματοποιημένα, σας επιτρέπουν να δείτε, διορθώσετε και ανανεώσετε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει, κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο για την προβολή και επεξεργασία των δεδομένων σας.
Β. Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας
Μπορείτε να διαγραφείτε από τις υπηρεσίες μελών κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Με την επιλογή της διαγραφή σας, εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να  πραγματοποιήσουμε την διαγραφή σας εντός δυο τριών εργάσιμων ημερών. Το  IKARIAMAG.GR προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.
Γ. Περιορισμοί που αφορούν την Ανανέωση ή Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
Εφόσον ζητήσετε να διαγραφείτε, τα Προσωπικά Δεδομένα και οι Προσωπικές Πληροφορίες σας θα διαγραφούν από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας καθώς και από τα αντίγραφα ασφαλείας, όπου αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν είναι τεχνολογικά δυνατόν να διαγραφεί καθένα ξεχωριστά στοιχείο από τις πληροφορίες που έχετε παρέχει στο  IKARIAMAG.GR από τους server μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Αλλαγές της Συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προσωπικά Δεδομένα - Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που να αφορούν την επέκταση της άδειας χρήσης ή αποκάλυψης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή της. Η συνέχιση χρήσης του  IKARIAMAG.GR καταδεικνύει την αποδοχή των αλλαγών. Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε την μη-αποδοχή σταματώντας την χρήση του  IKARIAMAG.GR. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των ανανεώσεων αυτής, παρακαλούμε βγείτε από την Ιστοσελίδα αμέσως.

Μη-σημαντικές αλλαγές - Το  IKARIAMAG.GR μπορεί να προβεί σε επουσιώδεις αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι οποίες να μην επηρεάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το  IKARIAMAG.GR μπορεί να μην ενημερώσει τον χρήστη για τέτοιες επουσιώδεις αλλαγές.

Iσχύς από: 15/09/2011

ikariastore banner