Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου , σας γνωστοποιεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου, ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Σάμου Ικαρίας και Φούρνων ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, είναι μέχρι 22-2-2017.

Να διερευνηθεί η δυνατότητα λειτουργίας σφαγείου στην Ικαρία και υγειονομικής επάρκειας με σκοπό την απομάκρυνση από το καθεστώς καραντίνας υποσχέθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησής του με το βουλευτή Σάμου, Δημήτρη Σεβαστάκη και εκπροσώπους του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ικαρίας, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης.

Αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 θα πρέπει εφόσον υπάρχουν, να κατατεθούν στην υπηρεσία μας ή στους δήμους Σάμου Ικαρίας και Φούρνων αντίστοιχα έως 31/12/2016. Στα αιτήματα αυτά δηλώνεται η επιθυμία του κτηνοτρόφου να γίνει έλεγχος ως προς την χωροταξική ορθότητα της κατανομής των κατανεμηθέντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βοσκοτόπων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει στην αίτηση να υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. σταθερό και κινητό).

Σαν βγείτε στον πηγαιμό για Ικαρία, έχετε τον νου σας... στα κατσίκια. Το ανυπότακτο ζώο φαίνεται να αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Ενδεικτικά, το 2012 σημειώθηκαν έξι σοβαρά τροχαία εξαιτίας των ζώων, που αιφνιδιάζουν τους οδηγούς στο ορεινό νησί. Ωστόσο, οι Ικαριώτες σπάνια αποφασίζουν να καταγγείλουν το περιστατικό, γιατί το θεωρούν... ρουφιανιά!

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν σταυλική εγκατάσταση και λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης θα πρέπει σύμφωνα με το αρθρ. 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52), να νομιμοποιηθούν λαμβάνοντας την άδεια εγκατάστασης, με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος παραπάνω νόμου.

Ύστερα από εκπεφρασμένες διαφωνίες σχετικά με τη θέση αποκατάστασης του φραγμού εμείς οι Τραπαλιώτες θέλουμε να δηλώσουμε την άποψη μας σχετικά με αυτό το θέμα. Η επιλογή της θέσης του φραγμού όταν αυτός κατασκευάστηκε (όπως και όλων των άλλων) λάμβανε υπόψη τα κτήματα, την καλλιεργήσιμη γη, τις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, ώστε να ασκούνται όλες οι δραστηριότητες με αλληλοσεβασμό σε αυτό τον τόπο.

Τον τελευταίο χρόνο, οι Γιαννιώτες μπορούν να βρουν στην αγορά της πόλης φρέσκο γάλα και γιαούρτι «Γιαννιώτ’κο», προϊόντα μιας ομάδας περίπου 20 κτηνοτρόφων της περιοχής που έκαναν το βήμα, πήραν την τύχη στα χέρια τους και προχώρησαν από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, Χίου και Σάμου, πληροφορούν τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δε διαθέτουν άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ότι υποχρεούνται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψης αυτής, σύμφωνα με το Νόμο 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α /12-03-2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4235/2014 και 4351/2015 και ισχύει σήμερα).

Ζούμε πλέον μια παρατεταμένη αρνητική πραγματικότητα και βρισκόμαστε το σύνολο των κτηνοτρόφων της Νικαριάς ,και όλης της χώρας ,σε τραγική κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ΕΕ μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο με όπλα την νέα ΚΑΠ και τα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Σε συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και κατάφεραν να μειώσουν την αυτάρκεια της χώρας σε ζωο-κομικά προϊόντα και όχι μόνο ,να καταστρέψουν παραγωγικές αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, να δημιουργήσουν δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμα…

Σελίδες