Τι αποφάσισε το 15ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας 2016

Εικόνα αρχείου

Δελτίο τύπου από το Δήμο Ικαρίας

Συνεδρίασε την Κυριακή  27/11/2016 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας. Στη συνεδρίαση αυτή το δημοτικό συμβούλιο ενημερώθηκε για την οριστική ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» του ΕΣΠΑ. Επίσης ενημερώθηκε για διάφορα τρέχοντα θέματα στα οποία παρενέβη ο δήμαρχος (π.χ για την Περιφερειακή Οδού Ευδήλου και για Αποκατάσταση υδροληψίας στο φράγμα Πεζίου).

Στη  συνεδρίαση αυτή βαρύνουσας σημασίας θέμα ήταν η συζήτηση για τις ενέργειες του Δήμου Ικαρίας που σχετίζονται με την πρόοδο των ενεργειών χρηματοδότησης και κατασκευής των αναγκαίων υποδομών που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία ( ΧΥΤΥ – υποδομές ανακύκλωσης – αποκατάσταση χΑΔΑ, κλπ).

Για αυτό το θέμα το δημοτικό συμβούλιο εκτός από την ενημέρωση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια βορείου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».

Στη  συνεδρίαση αυτή εγκρίθηκε επίσης η προγραμματική σύμβαση με την Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Αγίου Κηρύκου», που χρηματοδοτείται  από το Π.Δ.Ε, διασφαλίζοντας την υλοποίηση ενός ακόμα σοβαρού έργου που βελτιώνει αισθητά την κατάσταση των αθλητικών υποδομών του νησιού.

Ένα ακόμα σοβαρό θέμα που συζητήθηκε σε αυτή την συνεδρίαση ήταν ο Καθορισμός της θέσης του Δήμου Ικαρίας για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Κατά την συζήτηση εκφράστηκε η σαφή αντίθεση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και στον παλιό και στον «αναθεωρημένο» Καλλικράτη, και εκδόθηκε ψήφισμα - κάλεσμα προς  όλους τους εκλεγμένους στην Τοπική και περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά προβλήματα με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών  να επιμείνουμε:
➢ Στον ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα βασικών τομέων κοινωνικού περιεχομένου (Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, πολιτική προστασία) με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
➢ Στην ικανοποίηση της οικονομικής επάρκειας της Τ.Α με ένα σεβαστό ποσοστό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει.
➢ Στην αναδιανομή των κρατικών δαπανών προς όφελος των εργαζομένων
➢ Στην αξιοποίηση του θεσμού της Τ.Α σε φιλολαϊκή κατεύθυνση.

Για  το  θέμα αυτό το δημοτικό συμβούλιο στήριξε κατά πλειοψηφία  την  πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, αφού οι παριστάμενοι σύμβουλοι της Π.Ε.Α τοποθετηθήκαν κατά της εισήγησης και του σχεδίου ψηφίσματος, ενώ ο σύμβουλος της Α.Σ.Π.Ι δήλωσε παρών, και ο σύμβουλος της Ικα.Ρι.Α είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την συνεδρίαση.

Το δημοτικό συμβούλιο στην 15η συνεδρίαση του για το 2016 αποφάσισε επίσης :
➢ Για την Κατανομή ποσού 25.440 (Δ κατανομή 2016), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων
➢ Για την Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης και  της μελέτης του περιβάλλοντα χώρου του νέου υδροθεραπευτηρίου «Απόλλωνα»    
➢ Για διάφορα τρέχοντα ζητήματα που βρισκόταν σε εκκρεμότητα (Έγκριση μελετών έργων, έγκριση ΑΠΕ  έργων έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής  έργων).
➢ Για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, λόγο  λανθασμένης καταχώρησης.
➢ Για διάφορες αιτήσεις φορέων και πολιτών του δήμου

Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε πραγματοποιηθεί η 14η συνεδρίαση για το 2016 (ήταν ειδική συνεδρίαση) και στην όποια έγινε συζήτηση επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2015. Εδώ η απόφαση.

Δήμος Ικαρίας

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner