Αποκατάσταση ΧΑΔΑ – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ικαρίας

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από σχετική πρόταση που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στις 22.01.2015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και προμήθεια – συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ικαρίας», συνολικού προϋπολογισμού 2.345.000 ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με βάση την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ικαρίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα αποκατασταθούν οι 3 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Ικαρίας και θα υλοποιηθούν έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα διευκολύνουν την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ. Πιο συγκεκριμένα θα εκπονηθούν καταρχήν οι απαραίτητες μελέτες και στη συνέχεια θα υλοποιηθούν τα κατωτέρω έργα:
- Αποκαταστάσεις 3 ΧΑΔΑ στις θέσεις: "Καταφύγι" Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου, "Αγκαθωπός" Δ.Ε. Ευδήλου, "Αργιουλάκι" Δ.Ε. Ραχών.
- Δημιουργία 2 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στις θέσεις: "Άγιος Παντελεήμονας" Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου και "Αργιουλάκι" Δ.Ε. Ραχών.
- Δημιουργία 2 Μονάδων Κομποστοποίησης στις θέσεις: "Ο.Τ.Ε." Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου και "Αργιουλάκι" Δ.Ε. Ραχών.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων είναι οι εξής:  
- Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ: Έργα διαμόρφωσης του ανάγλυφου, έργα στεγανοποίησης, περίφραξη, φύτευση, έργα απορροής όμβριων υδάτων.
- Εργασίες κατασκευής υποδομών ΣΜΑ: Χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία δύο επιπέδων, τοιχία αντιστήριξης, υποδομές για τοποθέτηση χοάνης, εργασίες βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης, δημιουργία εσωτερικών δρόμων και χώρου πλατείας για την κίνηση των οχημάτων, ηλεκτροφωτισμός χώρων.
-  Εργασίες κατασκευής μονάδων κομποστοποίησης: Εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου κατασκευής των μονάδων, τσιμεντοστρώσεις, βελτίωση του δρόμου πρόσβασης, δημιουργία εσωτερικών δρόμων και χώρου πλατείας για την κίνηση των οχημάτων, ηλεκτροφωτισμός χώρων.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί επίσης και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ΣΜΑ (2 οχήματα hooklift, 3 κοντέινερ πιέσεως) και των μονάδων κομποστοποίησης καθώς επίσης και προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Για την εξέλιξη αυτή η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που αντιμετωπίζει το νησί της Ικαρίας. Προχωράμε τώρα με γρήγορους ρυθμούς για την υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με το Δήμο Ικαρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη προσπάθεια, πέραν του ουσιαστικού μέρους της περιβαλλοντικής προστασίας, έχει στόχο και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίμων».

ikariastore banner