Τι απαντά η Περιφέρεια για τον δρόμο Κάλαμο – Να

Σχετικά με το Ακυρώθηκε η προκήρυξη του δρόμου Κάλαμος–Νας για το ΕΣΠΑ – Οι ικαριακοί σύλλογοι αντιδρούν

Ο Αντιπεριφεριαρχης Σάμου κ. Παπαθεοφάνους απαντά ότι το έργο ολοκλήρωσης του δρόμου Κάλαμος – Νας  είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και παραμένει στο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, ενημερώνει ότι η τελευταία αναβολή της  ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, αφορούσε αποκλειστικά την εναρμόνιση των όρων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες διατάξεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, γεγονός που συσχετίζεται άμεσα με την επιλεξιμότητα δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μάλιστα κλείνει την απάντηση του λέγοντας ότι "Ήδη σήμερα, βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης  της αναθεώρησης των άρθρων της διακήρυξης,  προκειμένου μα επαναδημοπρατηθεί το έργο".

ikariamag.gr