Ικαρία: Άμεσες παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Με το ποσό των 140.000 ευρώ θα συνεχιστούν οι άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση, συντήρηση και ανακατασκευή των υφιστάμενων υποδομών του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Ικαρίας.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 12 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου. Το παραπάνω ποσό προέκυψε από την έκπτωση που είχε δοθεί από την προηγούμενη χρηματοδότηση έργων για το οδικό δίκτυο του νησιού.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Βιτσαράς
ert.gr