Συναντήσεις Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΒΑ Αιγαίου με Δραγασάκη & Χαρίτση για το ΕΣΠΑ

Σημαντικές Συναντήσεις με Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υφυπουργό για τα ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και την οικονομική ενίσχυση των νησιών μας

Οι Βουλευτές των νησιών του ΒΑ Αιγαίου: Σάμου Δημήτρης Σεβαστάκης , Λέσβου Γιώργος Πάλλης  και Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης,  συναντήθηκαν με τον υφυπουργό αρμόδιο για τα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση. Στην πολύωρη συνεργασία συζητήθηκαν θέματα αναπτυξιακά που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ και αφορούν στα νησιά μας.

Οι χρηματοδοτήσεις και οι γρήγορες ωριμάνσεις μελετών ανά περιοχή,  η επιλογή και η διασύνδεση των προτάσεων-έργων, η έγκριση , ο έλεγχος,  η αυστηρή παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών, και φυσικά  το αναπτυξιακό βάθος των έργων,  ήταν κεντρικά στοιχεία  στη συνεργασία με τον Υπουργό. Ποια έργα χρειάζεται να προωθηθούν, με ποιο τρόπο, πώς θα ελέγχεται η πορεία τους σε κάθε νησί και πώς θα γίνεται η στενότερη συνεργασία των τοπικών αρχών με τα αρμόδια Υπουργεία και τη πολιτική ηγεσία , ήταν επίσης ζητήματα που συζητήθηκαν.

Μεταξύ άλλων ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι στο  ΕΣΠΑ δίνεται προτεραιότητα στα έργα που αφορούν στη Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο, λόγω της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν.
Στη συνέχεια  οι Βουλευτές των νησιών  συναντήθηκαν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη, στα πλαίσια των εντατικών επαφών με Υπουργούς προκειμένου να προωθηθούν τα μέτρα  οικονομικής ενίσχυσης των νησιών από την Κυβέρνηση στα πλαίσια και προτάσεων τοπικών παραγωγικών φορέων.

Η νησιωτικότητα, οι  θεσμοποιήσεις που πρέπει να είναι προσαρμοσμένες  στα χαρακτηριστικά των νησιών, η  σύσταση οργάνων παρακολούθησης και υλοποίησης των έργων  που γίνονται στα νησιά, ο νομοθετικός σχεδιασμός με βάση την νησιωτικότητα ήταν οι βασικοί άξονες της συζήτησης.

Για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικά για αυτά του ΒΑ Αιγαίου έγινε αναλυτική πρόταση για φορολογικές ελαφρύνσεις, πολιτική επιστροφής φόρων  τόσο στις επιχειρήσεις όσο στους ιδιώτες-  μόνιμους κατοίκους, για αναπτυξιακά  κίνητρα και πέραν του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου,  διερευνήθηκαν θεσμικές-διοικητικές  αλλαγές  που χρειάζεται να γίνουν ώστε να διευκολύνουν τους κατοίκους κ.λπ..

Στη συνάντηση εκτός από τους Βουλευτές Σάμου, Λέσβου και Χίου, συμμετείχαν και Βουλευτές από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα..

Από το γραφείο του Βουλευτή Σεβαστάκη

ikariastore banner