Ρεπορτάζ: Ξεκίνησαν οι εργασίες στο δρόμο Λαγκάδα - Σελάδι Ικαρίας

Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, τις προηγούμενες ημέρες, ξεφορτώθηκαν τα μηχανήματα στο μόλο του Καρκιναγρίου για να ξεκινήσει το έργο αφού λίγες ημέρες πριν, υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ δήμου Ικαρίας και ανάδοχου του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι», μήκους 2.650 m και μέσου πλάτους 5 m. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 548.704 ευρώ, χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας», με χρόνο περαίωσης τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ikariamag.gr, σήμερα ήδη δουλεύει ένα γκρέιντερ ενώ τα μηχανήματα μεταφέρονται στην περιοχή για να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες εργασίες.

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου και τη δημιουργία κράσπεδων. Μιλάμε για το κομμάτι που ξεκινά από τη διασταύρωση της Λαγκάδας και φτάνει μέχρι το Σελάδι, για να συναντήσει την άσφαλτο που κατεβαίνει στον Κάλαμο. Η σειρά των προβλεπόμενων εργασιών είναι η εξής: Επίχωση και ισοπέδωση της υπάρχουσας σκάφης με χώμα μέσου πάχους 10 cm. Καθαρισμός και διαμόρφωση των τμημάτων της υπάρχουσας τάφρου απορροής όμβριων υδάτων. Κατασκευή εσωτερικά της οδού κρασπεδόρειθρου διαστάσεων 1,00 Χ 0,25 m (κράσπεδο 0,20Χ0,30 m) και εξωτερικά με στερεό εγκιβωτισμού διαστάσεων 0,50 Χ 0,25 m σε όλο το μήκος της οδού, με σκυρόδεμα κατηγορίας C12-15. Κατασκευή βάσης και υπόβασης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20 cm. Κατασκευή ασφαλτοτάπητα Α245 συμπυκνωμένου πάχους 5 cm. Τέλος θα τοποθετηθούν μονόπλευρα στηθαία σε επικίνδυνα σημεία της διαδρομής για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων.

Όπως είχαμε σημειώσει τον Μάρτιο, όταν σας ενημερώσαμε για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα, η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, θα διευκολύνει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, τη μετακίνηση των κατοίκων, τον τουρισμό αλλά και τη μετάβαση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία τους καθώς αναγκάζονται τον χειμώνα να περνάνε από χωματόδρομο με δύσκολες οδικές συνθήκες πάνω στο βουνό.

Χρειάζεται να "βοηθήσει" ο καλός καιρός για να προχωρήσουν εντατικά οι εργασίες και να επαρκέσει ο υπολοιπόμενος χρόνος μέχρι το τέλος του 2015 για την περαίωση του έργου. Επιπρόσθετα, υπάρχει η φήμη ότι η Ελλάδα ζήτησε (ή θα ζητήσει) παράταση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για 6 μήνες μέσα στο 2016 προκειμένου να αυξηθεί οι απορροφητικότητα τους.

ikariamag.gr

ikariastore banner