ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Τα απορρίμματα στο 16ο δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας

Από την εισήγηση της πλειοψηφούσας αρχής για το χτεσινό δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων (με την έντονη γραφή είναι οι δικές μας παρατηρήσεις).

Θα θέλαμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω. Και να επαναλάβουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών ΜΑΣ, μας αφορά ΟΛΟΥΣ. Η λύση του είναι στα χέρια μας αν θέλουμε βεβαίως να το λύσουμε.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί  παραμένει εδώ και πολλά χρόνια δυσεπίλυτο. Σε συνέχεια επανειλημμένων προσπαθειών του Δήμου Ικαρίας πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου τεχνική συνάντηση με θέμα  «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ν. Ικαρίας».

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η συνεργασία φορέων με στόχο την επιτάχυνση της  ενεργοποίησης -υλοποίησης  των δράσεων άμεσης προτεραιότητας που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)που  αφορούν στο νησί της Ικαρίας.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου ζητήθηκε από το Δήμο Ικαρίας να  εκπόνησει σχέδιο  δράσης για την υλοποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ και πιθανής αναθεώρησης του.

Ενημέρωση για ΠΕΣΔΑ
Ο Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική αποκατάσταση όλων των χώρων που λειτουργούσαν ως χωματερές και στην κατασκευή ΧΥΤΑ οι οποίοι είναι αναγκαίοι για οποιοδήποτε διαχειριστικό σχέδιο.

Ο ΠΕΣΔΑ Β.Αιγαίου για το νησί της Ικαρίας προβλέπει:
- Κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ
- Δημιουργία ενός ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετεί το νησί για 20 χρόνια

Επίσης προβλέπονται :
α) έργα και δράσεις εκτροπής βιο-αποδομήσιμων αστικών αποβλήτων
- Εφαρμογή Προγράμματος διαλογής στη πηγή με συλλογή των βιοαποδομήσιμων υλικών σε χωριστό ρεύμα
- Κατασκευή και λειτουργία Μονάδος Κομποστοποίησης
β) έργα και δράσεις εκτροπής υλικών συσκευασίας
- Εφαρμογή Προγράμματος Διαλογή στη Πηγή για υλικά στόχους(χαρτί-πλαστικό-γυαλί-μέταλλο)
- Προμήθεια Εξοπλισμού –Συμπίεσης-Δεματοποίησης-Μεταφοράς

Σημειώνεται ότι όσα έργα μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΣΑ και κριθούν βιώσιμα από τους ΦΟΣΔΑ είναι αποδεκτά στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ κατόπιν σχετικών αποφάσεων και αδειοδοτήσεων.

Επίσης σύμφωνα με την Εγκύκλιο 19 του ΥΠΕΚΑ για περιοχές που δεν εξυπηρετούνται σήμερα από ΧΥΤΑ μπορούν να συμπεριλάβουν στην επόμενη αναθεώρηση του οικείου ΠΕΣΔΑ τα παρακάτω έργα:
- Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΣΜΑ)
-Μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αστικών αποβλήτων
- Μεμονωμένα συστήματα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών ή διαχωρισμένων στερεών αστικών αποβλήτων
- Δεματοποιητές υπολειμμάτων και χώροι προσωρινής αποθήκευσης
- Χώροι νόμιμης προσωρινής αποθήκευσης

Στη συνάντηση διερευνήθηκαν οι τρόποι για την οριστική διευθέτηση-επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων που χρόνια ταλαιπωρεί την Ικαρία.

Σαν πρώτη προτεραιότητα τέθηκε επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για την δημιουργία του ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στην Έξω Πλαγιά Ικαρίας και παράλληλα την επιδίωξη  διακοπής των ΧΑΔΑ που λειτουργούν στο νησί.

Υπάρχουσα κατάσταση
 Ένα μέρος των απορριμμάτων ανακυκλώνονται, (εδώ υπήρχαν αντιρρήσεις για το αν γίνεται ανακύκλωση και τι ποσότητες φεύγουν για ανακύκλωση! Την στιγμή που αρκετές φορές τα απλά απορριμματοφόρα μαζεύουν όλους τους κάδους, την στιγμή που αρκετοί συμπολίτες μας πετούν ότι θέλουν σε όποιον κάδο θέλουν, ενώ η ενημέρωση για το θέμα της ανακύκλωσης έχει κολλήσει) ενώ τα άλλα οδηγούνται στους 2 ΧΑΔΑ όπου γίνεται επιχωμάτωση. Αυτή την στιγμή λειτουργούν δύο μονάδες (μη αδειοδοτημένες) ανακύκλωσης μία είναι στην Β. Ικαρία για Ράχες και Εύδηλο και μία στην Ν. Ικαρία στη περιοχή Αγίου Κηρύκου. Γίνεται ανακύκλωση σε χαρτί –πλαστικό- αλουμίνιο- μέταλλο και οικιακές συσκευές. Δεν γίνεται κομποστοποίηση.

Με την 25262/25-06-2012 απόφαση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ο ΧΥΤΑ Ικαρίας. Μόλις εχτές ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η μελέτη κτηματογράφησης για τις απαλλοτριώσεις.

Σχέδιο δράσης: Με δεδομένο ότι η λειτουργία του ενταγμένου στο Ε.Π ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Ικαρίας δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν την πάροδο τουλάχιστον δύο ετών και την ανάγκη για κλείσιμο των ΧΑΔΑ πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.

Αρχικά εξετάσθηκε η ενδεχόμενη μεταφορά των απορριμμάτων της Ικαρίας και η διάθεσή τους σε νησιά της Περιφέρειας που διαθέτουν ΧΥΤΑ. Από τα νησιά της Περιφέρειας   σχετική απόφαση για αποδοχή των απορριμμάτων μας έχουν λάβει η Λέσβος  και η Λήμνος προκειμένου όμως να γίνει η μεταφορά τους απαιτείται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ η οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν την πάροδο ενός έτους ενώ το κόστος της μεταφοράς δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Άρα αποκλειστικός  τρόπος δράσης σήμερα θα πρέπει να είναι η επίλυση του όλου προβλήματος στο τόπο μας με βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση.

Για το σκοπό αυτό παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών για τον ΧΥΤΥ θα πρέπει:
α)  Ανακύκλωση τώρα και παντού
β)  Κομποστοποίηση  βιοαποδομησίμων
γ)  Δεματοποίηση των υπολειμμάτων σε χώρους αποθήκευσης

Με τον τρόπο αυτό θα ελαττωθούν σημαντικά τα φορτία που θα εναποτίθενται στους ΧΑΔΑ και στη συνέχεια θα γίνει εφικτή η ολοκληρωτική διακοπή της λειτουργίας τους.

ια να δρομολογηθούν τα ανωτέρω και να φθάσουμε σταδιακά στο επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Ικαρίας όπως τα κάτωθι :
1) Αδειοδότηση  των δύο (2) ήδη υφισταμένων χώρων ανακύκλωσης και δημιουργία και αδειοδότηση χώρου και στην 3 Δ.Ε
2) Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την ανακύκλωση
3) Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών πιλοτικά  και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες
4) Να ορισθούν  θέσεις:
1α. για την δημιουργία ΣΜΑ
1β. για χώρους  δεματοποίησης και αποθήκευσης
1γ. για χώρους νόμιμης  προσωρινής αποθήκευσης
1δ. για μεμονωμένες μονάδες διαλογής και κομποστοποίησης

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης .

 

Η παρούσα πρόταση αφορά την μελλοντική διαχείριση των απορριμμάτων για τον Δήμο Ικαρίας. (με τα έντονα γράμματα είναι δικές μας σημειώσεις)

Η διαχείριση αφορά : 1 τα ανακυκλώσιμα υλικά
                                  2 τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα οικιακού τύπου

Ανακυκλώσιμα υλικά
Απαιτείται η εντατικοποίηση συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών όπου αυτό πραγματοποιείται , δηλαδή στην ΔΕ Αγίου Κηρύκου και  ΔΕ Ευδήλου και η συλλογή εκείνων των ανακυκλώσιμων υλικών που δεν συλλέγονται για την ΔΕ Ραχών.

Για να υλοποιηθεί αυτό προτείνεται  :
H προμήθεια 3 οχημάτων ανακυκλώσιμων υλικών, ένα για κάθε δημοτική ενότητα, όγκου 8 κυβικών μέτρων τουλάχιστον.

Τα υπάρχοντα δυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν οχήματα ανάγκης όταν τα κύρια παρουσιάζουν πρόβλημα. Τα ήδη υπάρχοντα  εκτός του ότι είναι ανεπαρκή για να καλύψουν και τις τρεις ενότητες του Δήμου, είναι ανεπαρκή και σαν όγκος φόρτωσης.

Η δεματοποίηση θα συνεχίσει να γίνεται για τις δημοτικές ενότητες Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου, εκεί όπου γίνεται και σήμερα.

Για την ενότητα Ραχών απαιτείται η κατασκευή κτιρίου δεματοποίηση στα όρια της αρμοδιότητας της

Επίσης απαιτείται και η προμήθεια τριών πρεσών μεγαλύτερης ισχύος συμπίεσης.
Συνολικά για την πραγματοποίηση της ανακύκλωσης απαιτούνται:
(3)τρία οχήματα
(3) τρεις πρέσες
ένα κτήριο για την ανακύκλωση ΔΕ Ραχών
κάδοι ανακύκλωσης τριών ρευμάτων (ανακύκλωση στην πηγή)

Υπόλοιπα αστικά απόβλητα οικιακού τύπου

Για τον σχεδιασμό διαχείρισης των μη ανακυκλώσιμων υλικών αστικού τύπου, λήφθηκε υπόψη η οριστική παύση λειτουργίας των δυο ΧΑΔΑ Ευδήλου και Ραχών, στο τέλος του έτους.

Ο  κάτωθι προτεινόμενος σχεδιασμός θα αποτελέσει αίτημα για τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου που αφορά την Νήσο Ικαρία και θα συμπεριληφθεί στα συνοδά έργα του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Η λειτουργία αυτών θα ελέγχεται από το ΦΟΣΔΑ Ικαρίας ή και Φούρνων (δεν έχει συσταθεί ακόμα).

Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην δημιουργία (2) δύο χώρων δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης (για διάρκεια ενός χρόνου) και αποθήκευσης (για διάρκεια μέχρι τρία χρόνια) των απορριμμάτων.

Λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης ενός χώρου για την δημοτική ενότητα Ευδηλου, προτείνεται η κατασκευή δυο χώρων δεματοποίησης, ένας στην ΔΕ Αγίου Κηρύκου (και ένας στην ΔΕ Ραχών.

Οι δύο αυτοί χώροι θα μετατραπούν σε  ΣΜΑ κατά την λειτουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας. Δείτε τους χώρους στον σχετικό χάρτη.

Στην διάρκεια που μας επιτρέπει η αποθήκευση, προβλέπεται να έχει κατασκευαστεί ο ΧΥΤΥ Ικαρίας.

Τα απορρίμματα της ΔΕ Ευδήλου μπορούν να μοιράζονται στις δυο άλλες δημοτικές ενότητες. π.χ. τα απορρίμματα των περιοχών μέχρι τον Εύδηλο μπορούν να μεταφέροντα στην μονάδα δεματοποίηση Αγίου Κηρύκου και εκείνα από τον Κάμπο και πέρα στην εγκατάσταση δεματοποίησης Ραχών.

Για να μειωθούν οι διαδρομές μεταφοράς των απορριμμάτων, η δεματοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με κάδους προσωρινής αποθήκευσης (κινητοί ΣΜΑ) 30 κυβικών, τοποθετημένους σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους της Δ.Ε Ευδήλου.

Οι ΣΜΑ αυτοί με την έναρξη  λειτουργίας του ΧΥΤΥ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την μεταφορά των απορριμμάτων σε αυτόν, μειώνοντας τον αριθμό  δρομολόγιων των απορριμματοφόρων.

Ταυτόχρονα απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων συλλογής (απορριμματοφόρα) , τα οποία στο σύνολο τους έχουν ξεπεράσει την δεκαετία λειτουργίας.
Συνολικά για την λειτουργία συλλογής απορριμμάτων απαιτούνται ο εξής εξοπλισμός:
Δύο δεματοποιητές
Δύο κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων με το ανάλογο όχημα
Τρία απορριμματοφόρα
Κάδοι συλλογής.

Στην προσπάθεια μείωσης του όγκου των απορριμμάτων προτείνεται και ο εξοπλισμός των νοικοκυριών του νησιού με οικιακούς κάδους κομποστοποίησης.

Η αντιπολίτευση: Η Λα.Σ εφιστά την προσοχή στην αδειοδότηση των ΚΔΑΥ, τόνισε ότι στο θέμα της ανακύκλωσης υπήρχε μια αρχή από τους προηγούμενους δήμους (Αγ. Κηρύκου) αλλά δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια. Η ΑΣΠΙ σημείωσε ότι με καθυστέρηση 2 και παραπάνω χρόνων κατατίθεται επιτέλους ένα σχέδιο! Στο θέμα της ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των κατοίκων στάθηκαν πολλοί από τους παρευρισκόμενους, αφού θεωρείται από τα βασικά κλειδιά της σωστής ανακύκλωσης-κομποστοποίησης. Ενώ συζητήθηκε και πρόταση ιδιώτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Για να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση θα χρειαστούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του ΧΥΤΑπορριμάτων στην αρχή, ο οποίος ευελπιστούμε να γίνει ΧΥΤΥπολειμμάτων. Ποια η διαφορά θα μας πείτε; Πολύ σημαντική, στον ΧΥΤΑ βάζουμε σχεδόν τα πάντα ενώ στον ΧΥΤΥ μόνο υλικά που δεν ανακυκλώνονται ή δεν κομποστοποιούνται.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία και την ΑΣΠΙ, με παρόν της Λα.Σ.

Το θέμα σίγουρα θα μας απασχολήσει ξανά… οποιοσδήποτε παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν, αφού μέσα σε μια συζήτηση 3 και 4 ωρών υπάρχει η πιθανότητα να μας διαφεύγουν αποφάσεις και προτάσεις και σχόλια προς δημοσιεύση.

ikariamag.gr

ikariastore banner