Ο δήμος Ικαρίας ζητά να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού

Ικαρία,17/9/2013                                                                                                                   

 Προς:  - Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , κ. Χρ. Καλογήρου
- Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας, Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ικαρίας και μη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε αυτές

Σχετ.: - Το με αρ. πρωτ. 703/2012/12-12-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων
- Τα με αρ. πρωτ.: 1033/939/25-2-2013, 10335/940/25-2-2013, 10337/941/25-2-2013, 10339/942/25-2-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Κατόπιν των παραπάνω σχετικών, με τα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές του Δήμου μας και ως εκ τούτου δεν τους χορηγείται άδεια λειτουργίας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την απόφαση  175Α/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας.

Σύμφωνα με αυτή, ζητάμε να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ικαρίας για την αθλητική περίοδο 2013-2014, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι αθλητικές δραστηριότητες των νέων του νησιού μας.

Σαν Δήμος Ικαρίας, δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις, που μπορούμε, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων και μέσω της  υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας μας.

Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε, ότι κατά τη γνώμη μας, οι απαιτήσεις του νέου νόμου είναι υπερβολικής αυστηρότητας και ζητούν, από τους αθλητικούς χώρους των  περιοχών με μικρό πληθυσμό,  υποδομές, που δεν υπάρχουν ούτε καν στα στάδια μεγάλων πόλεων και αγώνων πρωταθλημάτων μεγάλων κατηγοριών.

Εξάλλου, μέχρι την εφαρμογή του Καλλικράτη, η ευθύνη κατασκευών και συντηρήσεων των αθλητικών χώρων ήταν της Νομαρχίας και της ΓΓΑ.

Eυελπιστώντας ότι θα εισακουστεί το αίτημά μας, αναμένουμε τη θετική απάντησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ        
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ

ikariastore banner