Δήμος Ικαρίας: Αυθαίρετη εγκατάσταση σε δημοτική έκταση από την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε»

Άγιος Κήρυκος, 22 Ιουλίου 2016
Προς: ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε
Κοιν: 1) Εισαγγελία Σάμου
2) Α.Τ Αγιου Κηρύκου
3) Γραφείο δόμησης δήμου Ικαρίας

Προ ημερών  λάβαμε τυχαία γνώση της εγκατάστασης δύο ιστών καταμέτρησης ανέμου  που τοποθετήθηκαν σε δημοτική έκταση στη θέση «Φυρινάσπα» της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο μηνός  Ιουνίου 2016.  Κατόπιν αναζήτησης πληροφοριών μάθαμε ότι η εγκατάσταση έγινε από την εταιρία σας.

Η ενεργεία σας αυτή μας προκάλεσε κατάπληξη διότι δεν προηγήθηκε καμία επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση του Δήμου Ικαρίας. Είναι συνεπώς μια αυθαίρετη ενέργεια, αφού δραστηριοποιήστε εντός δημοτικής έκτασης άνευ καμίας παραχώρησης χρήσης προς εσάς.  Με αποτέλεσμα να  εκμεταλλεύεστε δημοτική έκταση χωρίς καμία δική μας συγκατάθεση.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσας να προβείτε στην αφαίρεση  των δύο ιστών  καταμέτρησης ανέμου που τοποθετήθηκαν σε δημοτική έκταση στη θέση «Φυρινάσπα» της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου  του Δήμου Ικαρίας, άλλως αν περάσει άπρακτη η προθεσμία θα τους αφαιρέσουμε με δαπάνες που θα σας καταλογιστούν  και επίσης να μας καταβάλετε το ποσό των 5.000 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης του ως άνω χώρου μέχρι σήμερα.

Τέλος σας καλούμε να διακόψετε κάθε άλλη ενέργεια που σχεδιάζετε εσείς η συνεργάτες σας, στην συγκεκριμένη δημοτική έκταση διότι δεν έχετε καμία δική μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε ενεργεία (πλην της αφαίρεσης  των ιστών) στην συγκεκριμένη δημοτική έκταση, Θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα μας εναντίον σας προσφεύγοντας και στα πολιτικά και στα ποινικά δικαστήρια. 

Μετά τιμής
Ο  Δήμαρχος Ικαρίας
Στέλιος Σταμούλος

ikariastore banner