Ο Δήμος Ικαρίας ζητά αναβάθμιση του Δασονομείου Ικαρίας και δημιουργία νέας Δασικής μονάδας στη Δ.Ε. Ραχών Ικαρίας

ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, Γενική Δ/νση δασών & αγροτικών υποθέσεων
2.   Δ/νση δασών   Σάμου
ΚΟΙΝ:  
1) Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου, Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  Σάμου
2) Δασονομείο Ικαρίας
3) Βουλευτή  Σάμου  κ.  Δ. Σεβαστάκη.
4) Κοινοβουλευτικές ομάδες: ΝΔ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝ.ΕΛΛ, Ένωση Κεντρώων.

Θέμα: Αναβάθμιση του Δασονομείου Ικαρίας και δημιουργία νέας Δασικής μονάδας στη Δ.Ε. Ραχών Ικαρίας.

Σκοπός της επιστολής μας είναι να σας  ζητήσουμε τη συνδρομή σας ώστε να υπάρξει ουσιαστική και άμεση ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας στο νησί μας.

Στην Ικαρία είναι γνωστό  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών καλύπτεται από δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις τραχείας πεύκης και αείφυλλων πλατύφυλλων, πρίνων. Εξέχουσα δε, θέση κατέχει το δάσος του Ράντη, ένα από τα σπανιότερα μεσογειακά προϊστορικά δάση, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η ηλικία του δάσους αυτού υπολογίζεται άνω των δύο αιώνων, ενώ χαρακτηριστικά υπάρχουν δέντρα εντός αυτού που έχουν ζωή άνω των  τριών (3) αιώνων.

Το περιβάλλον στην Ικαρία, όπως και σε κάθε άλλο μέρος, είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και την ποιότητα της ζωής τους. Επιπλέον η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία του αποτελεί κεντρικό πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού.

Η εκδήλωση όμως της κρίσης έχει οξύνει ήδη υπάρχοντα προβλήματα (υπερβόσκηση, παρεμβάσεις στο περιβάλλον κ.ά.). που σχετίζονται με τη λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών Δασονομείου αλλά και του Δήμου Ικαρίας που οφείλει να είναι αρωγός στις προσπάθειες του.

Η υποστελέχωση του Δασονομείου, ο προβληματικός σχεδιασμός του και οι ελλείψεις σε υλικό εξοπλισμό καθιστούν ανθρωπίνως αδύνατον να ανταπεξέλθουν οι υπάλληλοι έτσι ώστε να διασφαλίζεται μία ικανοποιητική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Ειδικότερα, το Δασονομείο του Αγίου Κηρύκου λειτουργεί με πέντε (5) υπαλλήλους για ολόκληρο το νησί και για μία τεράστια δασική έκταση. Οι αποστάσεις δε, για τη μεταφορά των υπαλλήλων του Δασονομείου είναι πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η απόσταση Αγίου Κηρύκου – Ραχών (στις Ράχες βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δασών και δασικών εκτάσεων της Ικαρίας) είναι 65 χιλιόμετρα!!! Όπως γνωρίζουμε στη διάθεση των υπαλλήλων υπάρχουν γι΄αυτό το σκοπό μόλις μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο.  

Οι πολίτες της Ικαρίας για να εξυπηρετηθούν είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στο Δασονομείο του Αγίου Κηρύκου το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από την περιοχή του Ευδήλου, 65 χιλιόμετρα από την περιοχή των Ραχών, 80 χιλιόμετρα από το Καρκινάγρι.  Οι μόλις πέντε (5) υπηρετούντες στο Δασονομείο Ικαρίας, με πολλές αρμοδιότητες – καθήκοντα – υποχρεώσεις, με μόλις έναν δασοπόνο και χωρίς δασολόγο, σε ένα συγκεχυμένο και ασαφές νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής, δυσκολεύονται να επιτελέσουν το έργο τους και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Έχοντας υπ΄όψιν όλα τα προηγούμενα αλλά και όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του δήμου Ικαρίας (Αρ.Πρωτ: 4.833) , που συζητήθηκαν και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου περιβάλλοντος (21/6/2016), τεκμηριώνουν πιστεύουμε ως   απολύτως απαραίτητη την ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας στο νησί μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και τις υπηρεσίες της να προβούν:
Α) Στην αναβάθμιση του Δασονομείου Ικαρίας που βρίσκεται στον Άγιο Κήρυκο, με την αποστολή επιπλέον προσωπικού.
Β) Στη δημιουργία Δασονομείου στη Δημοτική Ενότητα των Ραχών.  Αυτό σημάνει αναθεώρηση των θέσεων προσωπικού των Π.Δ. του 2010 (Οργανισμοί Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). 

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό που θα καλύπτει τουλάχιστον τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η δε λειτουργία των υπηρεσιών πρέπει να είναι σε 24ωρη βάση και να τους παρέχεται και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι εφόσον αποφασισθεί η δημιουργία νέας δασικής μονάδας στη Δ.Ε. Ραχών ο Δήμος προτίθεται να παραχωρήσει την χρήση  κτιριακής υποδομής για να στεγαστεί η υπηρεσία .

Με  εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Θέμα: Αναβάθμιση εξοπλισμού του Δασονομείου Ικαρίας

Σε συνέχεια της από 20/7/2016 συνάντησης του Δημάρχου Ικαρίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό κύριο Ι. Τσιρώνη σας αποστέλλουμε γραπτά τις ανάγκες σε υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται αυτή τη στιγμή για την όσο το δυνατόν αξιοπρεπέστερη λειτουργία του Δασονομείου Ικαρίας.

Αυτή τη στιγμή το Δασονομείο Ικαρίας λειτουργεί με ένα (1) τζιπ και μια (1) μηχανή για ολόκληρο το νησί, το οποίο στο μεγαλύτερο ποσοστό του καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει με αυτά τα δύο (2) οχήματα, σε καθημερινή βάση,  να καλύπτονται διακόσια πενήντα πέντε (255) τετραγωνικά χιλιόμετρα, τις περισσότερες φορές, δύσβατες περιοχές στις οποίες επικρατούν συχνά δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Ως εκ τούτου υπάρχει άμεση ανάγκη να ενισχυθεί το Δασονομείο Ικαρίας με άλλη μία (1) μηχανή και ένα (1) αυτοκίνητο, το οποίο θα πρέπει να είναι φορτηγάκι 4Χ4, με πυροσβεστική αντλία έτσι ώστε να έχει διπλή χρησιμότητα σε αναδασώσεις και σε σβήσιμο πυρκαγιάς. Επιπλέον, να σταλεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός που προβλέπεται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών μονάδων (GPS, ασύρματοι, φακοί , κυάλια).

Παρακαλούμε πολύ όπως μεριμνήσετε ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι ανάγκες αυτές έτσι ώστε να λειτουργήσει το Δασονομείο Ικαρίας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών με γνώμονα πάντα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ένα ακριτικό νησί όπως η Ικαρία.

Μετά τιμής
Ο  Δήμαρχος Ικαρίας
Στέλιος   Σταμούλος