ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ : Έκκληση συνδρομής για την λειτουργία ιδρύματος φροντίδας των απόμαχων της ζωής

Προς:  Υπουργείο εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΚΟΙΝ:
1)  Βουλευτή Σάμου κ. Δ. Σεβαστάκη
2)  Κοινοβουλευτικές Ομάδες
3) ΜΜΕ            

Σε νέα παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την  λειτουργία ιδρύματος  φροντίδας των απόμαχων της ζωής, προχώρησε ο δήμαρχος Ικαρίας .

Αξιότιμοι κύριοι
Έχουν περάσει πάνω από δυο μήνες από την συνάντηση που είχαμε στο υπουργείο σας, συνάντηση κατά την οποία εκτός των άλλων θεμάτων που θέσαμε (έκτακτη οικονομική επιχορήγηση, προσλήψεις προσωπικού, κλπ), σας ενημερώσαμε σχετικά με ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από τους  μνημονιακούς  νόμους  και το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη». Για την  ακύρωση της προσπάθειας του δήμου στην δημιουργία ΝΠΔΔ που θα λειτούργει ίδρυμα φροντίδας των απόμαχων της ζωής.

Η προσπάθεια για την λειτουργία  δημοτικού γηροκομείου προσκρούει στο θεσμικό πλαίσιο αφού ο Δήμος Ικαρίας σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει τη λειτουργία του γηροκομείου στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, δεν  μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του ούτε να απορροφήσει βέβαια τους απολυμένους εργαζόμενους.

Αφού  εξακολουθεί να  ισχύει  ο λόγος « μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4051/2012 για το ευρύτερο δημόσιο. Επιπρόσθετα, είναι αδύνατον να λειτουργήσει ένα προνοιακό ίδρυμα μόνο με συμβασιούχους,  έστω και εκ περιτροπής.

Συνοπτικά σας γνωρίζουμε ότι η αδειοδότηση του γηροκομείου ως μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Π1γ//2007 (ΥΑ Π1γ/οικ. 81551 ΦΕΚ Β 1136 2007) απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού σε μια εποχή παύσης προσλήψεων και πληρωμών. Ενημερωτικά απαιτείται Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό προσωπικό. Συνολικά 10 θέσεις εργαζόμενων.

Κύριε Υπουργέ
Ζητάμε την θεσμική σας παρέμβαση στην δημιουργία δημόσιου  Γηροκομείου που θα λειτουργεί δωρεάν, και θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους. Εναλλακτικά και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό ζητάμε την θεσμική σας παρέμβαση στα εξής:
➢ Υπουργική απόφαση που θα δίνει την δυνατότητα σύστασης Ν.Π.Δ.Δ στον Δήμο Ικαρίας για την  λειτουργία του ιδρύματος, η ένταξη του στο υπάρχων Ν.Π.Δ.Δ.
➢ Υπουργική απόφαση που θα δίνει την δυνατότητα πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας, η εναλλακτικά την έγκριση των αναγκαίων θέσεων με διάρκεια 12 μηνών.
➢ Οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του ιδρύματος

Χωρίς την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων κάθε άλλη ενέργεια είναι θνησιγενής, και εμποδίζει και τυπικά (Νομικά) αλλά και ουσιαστικά τον δήμο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού θεσμικά δεν θα μπορεί να κάνει καμία πληρωμή η  πρόσληψη προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ
Πιστεύοντας ότι το διάστημα των δυο μηνών ήταν αρκετό για να μπορέσουν οι υπηρεσίες σας να δώσουν μια απάντηση στο δίκαιο πιστεύουμε αίτημα μας.

Επανερχόμαστε ζητώντας εκ νέου την άκρως αναγκαία συνδρομή σας  στην επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων που σας αναφέρουμε παραπάνω.  

Με  Εκτίμηση
Στέλιος Σταμούλος
Δήμαρχος Ικαρίας

 

ikariastore banner