Ανταπάντηση για τους Αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ για τη βελτίωση της επαρχιακής οδοποιίας

Μυτιλήνη, 12.07.2013

Προς: Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Αθανάσιο Γιακαλή

κ. Περιφερειάρχη,

Με έκπληξη διαβάσαμε την απάντηση σας, στην από 10.07.2013 σχετική Ερώτηση της Παράταξης μας, για την μη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων συνολικού ύψους 12.000.000 ευρώ, για τη βελτίωση Επαρχιακών Οδών από το Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Πρόσκληση που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», έδινε τη δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις έως και τις 22.05.2013, προθεσμία η οποία παρατάθηκε ως τις 4 Ιουλίου 2013, στις εξής δύο Κατηγορίες Πράξης:
Α. Για τη βελτίωση, κατασκευή, αναβάθμιση και ολοκλήρωση Επαρχιακών Οδών συνολικού Π/Υ 12.000.000 ευρώ.
Β. Για τη βελτίωση, κατασκευή, αναβάθμιση και ολοκλήρωση Περιφερειακών Τοπικών Οδών (Δημοτικών Οδών) συνολικού Π/Υ 19.500.000 ευρώ.

Η προθεσμία της Πρόσκλησης έληξε στις 4 Ιουλίου 2013 και στην Κατηγορία Πράξης που αφορούσε το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με διαθέσιμο Π/Υ 12.000.000 ευρώ και είχε ως τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν κατατέθηκε απολύτως καμία πρόταση για χρηματοδότηση.

Σε ό,τι αφορά το έργο για την κατασκευή της Δημοτικής Οδού «Κάλαμος – Νας» στην Ικαρία στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, η πρόταση που κατατέθηκε από την Περιφέρεια ήταν σε άλλη Κατηγορία Πράξης για τη βελτίωση των Τοπικών Οδών.

Συνεπώς, πως είναι δυνατό να αναφέρεστε σε «..διαδικασία υπερδέσμευσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ανάγκες όλων των φορέων των νησιών μας ..» ;;

Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο σήμερα, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις σημαντικές ανάγκες των νησιών μας και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των νησιών μας, οι πόροι αυτοί να μην αξιοποιούνται από την Περιφέρεια. Όταν μάλιστα υπάρχουν τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου τα οποία παραμένουν ακόμη χωματόδρομοι και ενώ οι ανάγκες για τη βελτίωση - κατασκευή νέων τμημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι μεγάλες.

Είναι κρίμα, γιατί δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία πηγαίνει σε τούτο τον τόπο χαμένη ..

Με τιμή
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»