ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι του ΕΣΠΑ για τη βελτίωση της επαρχιακής οδοποιίας;

Μυτιλήνη, 10.07.2013
Προς: Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Αθανάσιο Γιακαλή
Κοιν: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σταύρο Δημηρούδη

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με βάση το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ.

Θέμα: «Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι του ΕΣΠΑ για τη βελτίωση της επαρχιακής οδοποιίας;»  

κ. Περιφερειάρχη,
Με πρόσκληση που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις για την βελτίωση, κατασκευή, αναβάθμιση και ολοκλήρωση Επαρχιακών Οδών συνολικού Π/Υ 12.000.000 ευρώ. Στις 22 Μαΐου 2013 η Πρόσκληση τροποποιήθηκε και δόθηκε παράταση για την υποβολή προτάσεων έως και 4 Ιουλίου 2013.

Δυστυχώς όμως, η παραπάνω καταληκτική προθεσμία έληξε και καμία πρόταση δεν κατατέθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, ούτε ήρθε κανένα σχετικό θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις πολύ σημαντικές ανάγκες που έχει το επαρχιακό οδικό δίκτυο  σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε άμεσα να μας ενημερώσετε για τα εξής:  

Α. Γιατί δεν κατατέθηκαν προτάσεις για έργα που αφορούν τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου;
Β. Τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να μη χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ ύψους 12.000.000 ευρώ, δεδομένου μάλιστα ότι οι προθεσμίες για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι πλέον οριακές;

Με τιμή
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

ikariastore banner