Τι αποφάσισε το 18ο δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας

Oι αποφάσεις του 18ου δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχείου στον Αγ. Κήρυκο την Τρίτη 20 Νοεμβρίου.

1.Μεθόδευση περαιτέρω ενεργειών σχετικά με τη μη κατάργηση της Δ.Ο.Υ Αγίου Κηρύκου   
Μετά την ομαδική κατάθεση (11 δήμων) προσφυγής στο Σ.τ.Ε σε συνεννόηση και με άλλους νησιωτικούς δήμους που έχουν το ίδιο θέμα με την απόφαση κλεισίματος των Δ.Ο.Υ. θα συναποφασιστούν οι επόμενες δράσεις. Μέχρι τότε θα γίνουν προσπάθειες για επίσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών. Δεδομένη θεωρείται η στήριξη του δήμου προς τους εργαζόμενους των εφοριών για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρόταση της πλειοψηφούσας αρχής πέρασε με 11 υπέρ, 5 παρών της Λα.Σ. η οποία πρότεινε την συνέχιση πιο δυναμικών κινητοποιήσεων.

2.Ψήφισμα κατά της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4093/2012 περί   διαθεσιμότητας και αργίας - κατάργησης θέσεων ΙΔΑΧ.
Ο δήμος Ικαρίας είναι κατά της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και με απόφαση του Δ.Σ. δεν θα υπογράφει καμία πράξη διαθεσιμότητας, αργίας κατάργησης θέσεων για τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Μόλις συνταχθεί το δελτίο τύπου του δήμου θα το δημοσιεύσουμε.

3.Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων
Ομόφωνα ναι στην κατανομή του ποσού των 37.000 ευρώ (55% στην Α΄βάθμια και 45% στην Β΄βάθμια) για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

4.Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 2012
Για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού αλλά και για τις εγκρίσεις έργων του 7ου θέματος, οι συζητήσεις θα γίνουν σε άλλο δημοτικό συμβούλιο αφού κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων για διευκρινήσεις.

5.Παραλαβή  τριών μελετών  για το Τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου
Ομόφωνα ναι στην παραλαβή.

6.Παράταση μίσθωσης Παιδικού Σταθμού
Ομόφωνα ναι στην παράταση δυο χρόνων μίσθωσης του Παιδικού Σταθμού.

7.Εγκρίσεις: α) ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση & επέκταση δικτύου δασοπυρόσβεσης  ΔΕ Ραχών»  β) Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο  αποκατάσταση    αλιευτικού καταφυγίου  Καρκιναγρίου.
Βλέπε 4ο.

8.Απονομή εύφημου μνείας στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Σύλλογο Εθελοντών δασοπυροσβεστών Ικαρίας
Ομόφωνα ναι στην απονομή εύφημου μνείας στο Πυροσβεστικό σώμα και στους εθελοντές δασοπυροσβέστες για την έγκαιρή και πολύ καλά οργανωμένη δράση τους σε όποια πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την φετινή περίοδο.

9.Αιτήματα Φορέων-Πολιτών
Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την ενοικίαση βοσκοτόπων αλλά και για την πρόταση εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας από την ΔΕΗ ,θα γίνουν σε επόμενο Δ.Σ. λόγω έλλειψης στοιχείων για την λήψη αποφάσεων.

ikariamag.gr

ikariastore banner