Συνδρομή για την αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη θέση Κακοπέρατος

ΠΡΟΣ :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΛ. ΧΩΡΑΣ   
 
ΚΟΙΝ:
Κο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Σάμου

Τον Φεβρουάριο 2015 στον οδικό άξονα Αγ. Κήρυκος – Ξυλοσύρτι  στη θέση Κακοπέρατος, τμήμα του οδικού δικτύου σε στροφή του δρόμου  υπέστη καθίζηση, παρασύροντας τα στηθαία ασφαλείας από τη μεριά του κατάντι και μειώνοντας το πλάτος του οδοστρώματος, καθιστώντας έτσι την κυκλοφορία επισφαλή.

Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τον επερχόμενο χειμώνα αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, με κίνδυνο να αποκοπεί η οδός που συνδέει τον Αγ. Κήρυκο με τους οικισμούς Ξυλοσύρτι, Χρυσόστομο, Πλαγιά, Μαγγανίτη κλπ.

Επιπλέον η έντονη κυκλοφορία στο σημείο της καθίζησης  αποτελεί  άμεσο κίνδυνο και για πεζούς και οχήματα για όσο διάστημα παραμένει χωρίς επισκευή.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην όσο το δυνατόν συντομότερη και ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ