Ο Δήμος Ικαρίας για την υποβολή προτάσεων στο υπό έγκριση τοπικό πρόγραμμα (LEADER 2014-20)

Υποβολή ενδεικτικών προτάσεων στο υπό έγκριση τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του  προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

Ο Δήμος Ικαρίας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του. Την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια εκπόνησης από το ΚΑΕΚ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του τοπικού προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020, υποβληθήκαν από τον Δήμο Ικαρίας ενδεικτικές  προτάσεις για την καταγραφή των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος των νησιών Σάμου - Ικαρίας – Φούρνων.

Η συνολική καταγραφή περιέχει 50 προτάσεις και για τις τρεις δημοτικές ενότητες, που έχουν σχετική ωριμότητα (Μελέτες- αδειοδοτησεις, κλπ) και δεν ξεπερνούν τα όρια χρηματοδότησης του προτεινομένου τοπικού προγράμματος.  Από αυτές τις  προτάσεις εφόσον η συνολική πρόταση του ΚΑΕΚ είναι μέσα στις 50 προτάσεις  τοπικών  προγραμμάτων  CLLD (LEADER) 2014-2020,που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.  Θα κληθεί το δημοτικό συμβούλιο να ιεραρχήσει τις προτάσεις και να συντάξει την οριστική πρόταση του δήμου Ικαρίας.

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με την συνοπτική καταγραφή, και την αρχική παρουσίαση του τοπικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το ΚΑΕΚ (δείτε τα συνοδευτικά αρχεία στο τέλος του άρθρου).

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

Όλα τα προηγούμενα αναφέρονται πέρα από τις ανάγκες ενημέρωσης και σαν μια απάντηση σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων «αναπτυξιακών  προγραμμάτων»  από τον Δήμο Ικαρίας.