Στην Ικαρία είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών καλύπτεται από δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις τραχείας πεύκης και αείφυλλων πλατύφυλλων, πρίνων. Εξέχουσα δε, θέση κατέχει το δάσος του Ράντη, ένα από τα σπανιότερα μεσογειακά προϊστορικά δάση, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η ηλικία του δάσους αυτού υπολογίζεται άνω των δύο αιώνων, ενώ χαρακτηριστικά υπάρχουν δέντρα εντός αυτού που έχουν ζωή άνω των τριών (3) αιώνων.

Σκοπός της επιστολής μας είναι να σας κοινοποιήσουμε την ανησυχία μας σχετικά με την δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ικαρίας να παρεμβουν αποφασιστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

ikariastore banner