Ο δήμος Ικαρίας για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Δασονομείου

ΠΡΟΣ:                                                                        
1) Υπουργείο  Περιβάλλοντος &  Ενέργειας  
Α) Γραφείο Υπουργού
Β) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και  Προστασίας Δασών &  Αγροπεριβάλλοντος
2) Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, Γενική Δ/νση δασών & αγροτικών υποθέσεων
3) Δ/νση δασών   Σάμου
ΚΟΙΝ:  
1) Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου, Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  Σάμου
2) Βουλευτή  Σάμου  κ.  Δ. Σεβαστάκη.
3) Κοινοβουλευτικές ομάδες: ΝΔ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝ.ΕΛΛ, Ένωση Κεντρώων.

Αξιότιμοι κύριοι.
Σκοπός της επιστολής μας είναι να σας κοινοποιήσουμε την ανησυχία μας σχετικά με την δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ικαρίας να παρεμβουν αποφασιστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Ενός νησιού που το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών του καλύπτεται από δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις τραχείας πεύκης και αείφυλλων πλατύφυλλων, πρίνων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το δάσος του Ράντη, ένα από τα σπανιότερα μεσογειακά προϊστορικά δάση, το οποίο έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η ηλικία του δάσους αυτού υπολογίζεται να είναι πάνω από δύο αιώνες, με μερικά από τα γηραιότερα δέντρα αριάς, να είναι άνω των 300 ετών.

Το περιβάλλον αυτό, όπως γενικά το φυσικό περιβάλλον κάθε τόπου, είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή. Όμως τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας, παρατηρούνται εκτεταμένες επεμβάσεις σε αυτό το δασικό περιβάλλον (υπερβόσκηση, παρεμβάσεις στο περιβάλλον κ.α).  

Πιστεύοντας ότι η υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος μας αφορά όλους, κατοίκους και φορείς. Ο Δήμος Ικαρίας και το Δασονομείο του νησιού μας, καταβάλλουν προσπάθειες για την προάσπιση και τον έλεγχο των δασών μας, προσπάθεια η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ότι το Δασονομείο Ικαρίας διαθέτει ένα και μοναδικό παράρτημα στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας (δηλαδή στην νότια πλευρά του νησιού) στελεχωμένο με 5 υπαλλήλους.

Κατά συνέπεια είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στα πλείστα περιστατικά που καλούνται να επιληφθούν τόσο λόγω αποστάσεως (μερικές φορές καλούνται σε περιστατικά έως και 120 χλμ χωμάτινου οδικού δυκτίου), όσο και λόγω έλλειψης προσωπικού.

Δεδομένου ότι είναι απολύτως αναγκαία η ενίσχυση  της Δασικής Υπηρεσίας στο νησί μας, ζητούμε να προβείτε  στην αναβάθμιση του Δασονομείου Ικαρίας, που βρίσκεται στον Αγ. Κήρυκο, σε Δασαρχείο Ικαρίας και τη δημιουργία Δασονομείου στη Δημοτική Ενότητα Ραχών. Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτεται με μόνιμο προσωπικό που θα καλύπτει τουλάχιστον τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.  θεωρούμε απαραίτητο ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και βέβαια με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4056 (ΦΕΚ 52/12-03-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α)  οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

Ο Δήμος Ικαρίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καθημερινές λειτουργικές του ανάγκες, την πληθώρα των αρμοδιοτήτων του και παράλληλα την υποστελέχωση των Υπηρεσιών του, για να μπορέσει να  ανταποκριθεί ως προς τον σκοπό αυτό, διεκδικεί την έγκριση πιστώσεων και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει  την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Ωστόσο σήμερα αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με το υπάρχον προσωπικό.

Επομένως, το θέμα της προστασίας των δασών και του  περιβάλλοντος κρίνεται  άκρως επείγον και αναγκαίο και παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα προς την ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων αιτημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας .

Με  εκτίμηση
Ο  Δήμαρχος   Ικαρίας
Στέλιος   Σταμούλος

ikariastore banner