Η Πανικαριακή Ενότητα Αλλαγής για τον Απολογισμό 2014 Δήμου Ικαρίας

15 Δεκεμβρίου 2015

Τοποθέτηση του επικεφαλής της ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. Χρήστου Σταυρινάδη στη συζήτηση για τον Απολογισμό 2014 του Δήμου Ικαρίας.

Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τον Απολογισμό του έτους 2014 του Δήμου Ικαρίας. Απολογισμός εκτέλεσης ενός Προϋπολογισμού (μέχρι την χρονική στιγμή που είχαμε την ευθύνη 31-8-2014) που όπως είχαμε αναφέρει και όταν τον καταθέσαμε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίστηκε υπό καθεστώς άμεσης σκληρής επιτροπείας και εποπτείας από το κράτος και τους δανειστές. Όπου δυστυχώς μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις περικοπές που φτάνουν στο 65%, οδηγούν στην πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και του ίδιου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η λογιστική και αριθμητική απεικόνιση των στοιχείων είναι εργασία της οικονομικής υπηρεσίας της λογιστικής εταιρείας που υποστηρίζει τον Δήμο και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων έχει γίνει από τους Ορκωτούς Λογιστές.

Θα αναφερθώ μόνο σε συγκεκριμένα νούμερα που αναφέρονται στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και στην έκθεση των ορκωτών λογιστών για να την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά το χρόνο της παράδοσης από την παράταξή μας για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και λανθασμένη εντύπωση στους δημότες μας . Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου Ικαρίας στις 31-12-2014 ανέρχονται στο ποσό των 1.826.130,20 ευρώ. Στις 31-08-2014 το υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων ανήρχετο στο ποσό των 2.126.044,55 ευρώ). Τα έσοδα του δήμου παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση εισπραξιμότητας χρόνο με τον χρόνο από την ίδρυση της ταμιακής υπηρεσίας στο Δήμο Ικαρίας.

Στις δε υποχρεώσεις του Δήμου Ικαρίας στους το ποσό των 282.276,00 αφορά στην υποχρέωση του Δήμου στις δικαστές αποφάσεις (υπόθεση Τσαγανού και Βλάχου). Επίσης τονίζουμε ότι στις υποχρεώσεις το ποσό των 394.577,48 ευρώ αναφέρεται σε υποχρέωση προς την ΔΕΗ στις 31-12-2014, ενώ στην λήξη της θητείας μας υπήρχε απαίτηση από την ΔΕΗ ποσού 159.700 για το οποίο εμείς ζητήσαμε με έγγραφο μας προς την ΔΕΔΔΗΕ να μας απαντήσουν εγγράφως, αναλύοντας το χρέος ανά τοπική και δημοτική κοινότητα, διαφορετικά θα αμφισβητούσαμε την υποχρέωση και αντί απάντησης βλέπουμε την ανωτέρω χρέωση. Είναι ποσό που δεν αποδεχόμαστε και δεν το εγκρίνουμε στον ισολογισμό –απολογισμό του έτους 2014, αναμένοντας την απάντηση της ΔΕΔΗΕΕ και τον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Εμείς οι αιρετοί πρέπει να κάνουμε απολογισμό του έργου μας και αυτό θα κάνω συνοπτικά. (θα καταθέσω γραπτώς ολόκληρη την τοποθέτηση μου ).

Η ανάληψη των καθηκόντων μας συνέπεσε με την πρώτη εφαρμογή του Καλλικράτη που έφερε μεγάλες αλλαγές στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που στήθηκε βιαστικά και ισοπεδωτικά, ιδιαίτερα για μικρούς δήμους όπως η Ικαρία, και που λειτούργησε ως τροχοπέδη στα οράματα και τις προσπάθειές μας . Και αυτό συνέβη σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Κυρίαρχο ζήτημα, που φάνηκε, ότι θα στέκονταν εμπόδιο στην υλοποίηση των οραμάτων και στόχων μας, ήταν η διαφαινόμενη και προοδευτικά επιδεινούμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας με επακόλουθο και τη δραματική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στους δήμους. Παρότι ήταν δραματική η μείωση των πόρων αλλά και οι υποχρεώσεις που έπρεπε να εξοφληθούν των τριών πρώην Δήμων και κύρια των Ραχών δεν προβήκαμε σε καμία αύξηση των δημοτικών τελών ούτε στην εύκολη λύση του δανεισμού και φυσικά ξοφλήθηκαν οι προηγούμενες υποχρεώσεις χωρίς να δημιουργηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέσα σε αυτή την κρίση, που επηρεάζονται και δοκιμάζονται η Κοινωνική συνοχή και οι ανθρώπινες σχέσεις, κληθήκαμε να προσφέρουμε ως Δημοτική Αρχή ό,τι καλύτερο στον τόπο μας τόσο σε θέματα της καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής όσο και σε θέματα προοπτικής Οικονομικής Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Χρειάστηκε προσπάθεια και χρόνος για τη δημιουργία του νέου ενιαίου Δήμου Ικαρίας μετά την κατάργηση των τριών πρώην δήμων ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό λειτουργικό αποτέλεσμα για τους δημότες μας. Η υποχρεωτική ασφυκτική εφαρμογή του νέου νόμου ο οποίος αρχικά και για πολλούς μήνες, στην πραγματικότητα δεν ήταν έτοιμος στο σύνολό του, με πολλά κενά και ασάφειες με αυξημένες απαιτήσεις αλλά με απαγόρευση προσλήψεων, ανεπάρκεια ειδικευμένου προσωπικού, δημιουργούσε καταστάσεις που λειτουργούσαν ανασχετικά ως τροχοπέδη στις προσπάθειες μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η υποχρεωτική λύση της ΑΔΕΑΚ λόγω «απραξίας» της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αλλά και της ΑΝΕΤΕΙ λόγω ζημίας (για τα έτη 2008,2009,2010 ποσού 233.994,14 ευρώ), στέρησε από την Ικαρία τη δυνατότητα να έχει μια Δημοτική Εταιρεία, όπως άλλοι Δήμοι, που θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Με αυτά τα δεδομένα, γρήγορα αντιληφθήκαμε ότι χωρίς πλήρη διοικητική αναδιοργάνωση αλλά και χωρίς παρεμβάσεις τόσο προς τα κέντρα της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, ΚΕΔΕ), αλλά και προς την κεντρική εξουσία (Υπουργεία), οι δυνατότητες ανάπτυξης ήταν δυσοίωνες.

Για τους λόγους αυτούς με συνεχείς και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια και σε συνέδρια, διεκδικήσαμε και προσπαθήσαμε να καταδείξουμε ότι οι μικροί Δήμοι χωρίς ουσιαστική βοήθεια (οικονομική, σε τεχνογνωσία, σε επιστημονικό προσωπικό) δεν έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα όμως με το ξεκίνημα του ενιαίου Δήμου προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε: 1) Διοικητική Υπηρεσία, 2) Οικονομική Υπηρεσία, 3) Ταμειακή Υπηρεσία 4) Τεχνική Υπηρεσία, 5) Πολεοδομία ως Γραφείο Δόμησης, 6) Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση . Εφαρμόσαμε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, το Διπλογραφικό Σύστημα, Λογιστική και Ηλεκτρονική Υποστήριξη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου, η ακριβής εικόνα των οικονομικών, και η δυνατότητα ενημέρωσης και υποστήριξης στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Άλλωστε και η σημερινή παρουσίαση είναι η συνέχεια των ενεργειών που έχουν προηγηθεί με πολύ κόπο και προσπάθεια από όλους, υπαλλήλους και αιρετούς.

Όπως : Α. Ισολογισμός Έναρξης Χρήσης 1-1-2011 του νέου Δήμου Ικαρίας και Απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Ικαρίας. (Σημειωτέον ότι μόνο ο πρώην Δήμος Ευδήλου είχε κάνει καταγραφή της περιουσίας του, για τούς πρώην Δήμους Αγίου Κηρύκου και Ραχών έπρεπε σε στενά χρονικά περιθώρια και με τεράστια προσπάθεια να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων με συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών συμβόλαια, τοπογραφικά κ.λπ.

Β. Απολογισμός, Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως των ετών 2011, 2012 και 2013. Σε όλη την διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή της Ικαρίας λειτουργήσαμε με βάση τις αρχές: α) την βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων και των βασικών υποδομών του νησιού μας β) την προάσπιση των συμφερόντων του νησιού μας και του Δήμου μας. Προσπαθήσαμε με ελάχιστα οικονομικά μέσα να θέσουμε την Ικαρία σε τροχιά ανάπτυξης και προοπτικής, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες για προβολή του νησιού και διεύρυνσης της τουριστικής της περιόδου και παράλληλα διερευνήσαμε νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Όπως για παράδειγμα η προσπάθεια για δημιουργία Αναρριχητικών Πάρκων που αν και αρχικά αντιμετωπίστηκε από πολλούς με σκεπτικισμό, επιμείναμε και σήμερα όλοι χαιρόμαστε που τελικά ξεκίνησε και οι προοπτικές είναι πολύ καλές.

Για την αποκλειστική Τουριστική Προβολή της Ικαρίας, εξασφαλίσαμε από την περιφέρεια 100.000 ευρώ και αναθέσαμε στο κέντρο Μάθησης και Πολιτισμού Αιγαίου την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής έναντι 3.000 ευρώ. Παρά τις αντιρρήσεις που και εδώ υπήρξαν, σήμερα που το έργο υλοποιείται, ελπίζουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά για τον τουρισμό μας. Μερικές αναφορές στα έργα που με πολλή προσπάθεια συνεχίσαμε –δρομολογήσαμε - ολοκληρώσαμε.
-Λιμάνι του Ευδήλου
- Μαρίνα Αγίου Κηρύκου
- Δρόμος Κάλαμος - Νας
- Δρόμος Δάφνη – Φύτεμα
- Πλακόστρωση Αγίου Κηρύκου
- Βιβλιοθήκη Αρμενιστή
- Μονοπάτι Πλατανωπής
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Ραχών
- Δημιουργία Αναρριχητικών Πάρκων στην Ικαρία
- Αγορά οικοπέδου για τον Βιολογικό του Αγίου Κηρύκου
- νάκτηση οικόπεδου πλατείας Ραχών από τον συνεταιρισμό
- Ενεργοποίηση ιδρύματος Αργυρούλας Τσιρικολιά
- Σύνταξη και έγκριση κανονισμού Βοσκότοπων
- Σύνταξη και έγκριση κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
- Κατάρτιση Επιχειρησιακού –Στρατηγικού Σχεδίου για την Ικαρία

Θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης στα έργα που από πλευράς μελετών βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης:
- XYTY Ικαρίας
- Βιολογικός καθαρισμός ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
- Βιολογικός Καθαρισμός ΦΑΡΟΥ
- Βιολογικός Αγίου Κηρύκου
- Περιφερειακή οδός Ευδήλου
- Ενέργειες για την αναγνώριση και πιστοποίηση των Ιαματικών Πηγών Ικαρίας Επίσης σε επίπεδο υποστήριξης και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν από την κρίση, συνεχίσαμε την λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι», αντιδράσαμε στην διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δήμου, στις ενέργειες για την κατάργηση των γραφείων του ΙΚΑ και της ΔΟΥ, προασπίσαμε την αυτονομία του Νοσοκομείου μας και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή Ακτοπλοϊκή και Αεροπορική Συγκοινωνία. Στηρίξαμε και ενισχύσαμε πολιτιστικές, κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις όπως τα Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους «Φάρο», Φίλων της Φιλαρμονικής, Εθελοντών Δασοπυροσβεστών, Σκακιστικών Αγώνων, Ικαρίων Καλλιτεχνών, το Let’s Do It Ikaria, τους Αυτοδύτες Σάμου , Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία.

Επίσης, με την βοήθεια του νομικού μας συμβούλου, προχωρήσαμε σε νομικές και άλλες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του νησιού μας όπως: Προσφυγή για τις Ανεμογεννήτριες, Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (χαράτσι), Προσφυγή στο ΣΤΕ για ακύρωση αναστολής της ΔΟΥ Αγίου Κηρύκου, Εξώδικο σε ΔΕΗ για αποχή από διακοπή ηλεκτροδότησης νοικοκυριών, Παράσταση στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών σε όλες τις συνεδριάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού μας. Η υποδοχή και η φιλοξενία των προσφύγων-μεταναστών για μας δεν υπήρξε ποτέ θέμα για εκμετάλλευση ήταν όπως θυμόσαστε πολύ συχνό φαινόμενο στη δική μας θητεία η εμφάνιση στις ακρογιαλιές της Ικαρίας και παρότι όπως γνωρίζεται δεν υπήρχε ούτε κρατική μέριμνα ούτε ποσό μέσα στο προϋπολογισμό του Δήμου επιτελέσαμε με προσωπικές συμβολές το χρέος μας στο αδύνατο και κυνηγημένο άνθρωπο. Η συνεχής παρουσία μας και οι προσπάθειες μας στα προβλήματα του Νησιού μας που απαιτούσαν λύση ήταν αδιάκοπη πολλές φορές με άμεσα αποτελέσματα άλλες όχι . Η Ακτοπλοϊκή σύνδεση και η Αεροπορική σύνδεση του νησιού μας ήταν καθημερινή μετά από συνεχή μας παρουσία και διεκδίκηση. Το Γηροκομείο Ικαρίας παραμένει και θα γίνει Γηροκομείο του Δήμου Ικαρίας γιατί δώσαμε αγώνα το κρατήσαμε ανοικτό με κάθε κόστος.

Τα σκουπίδια η ανακύκλωση και ο ΧΥΤΥ ήταν σε καθημερινή βάση στις προτεραιότητες μας με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η σύμβαση με την ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που υπογράψαμε σε τι στάδιο είναι; γιατί για την θητεία μας ήταν έργο, σοβαρό, πρόβλημα μεγάλο που δεν αποτυπώνεται στους οικονομικούς απολογισμούς. Προσπαθούσαμε καθημερινά και με κόστος προσωπικό της Δημοτικής Αρχής να φεύγουν τα ανακυκλώσιμα από την Ικαρία. Τώρα τι γίνονται φεύγουν; Πόσα; Η σύμβαση υλοποιείται; Ο ΧΥΤΥ σε τι στάδιο είναι;

Ο Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς και νούμερα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συντονισμού, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Στην προσπάθειά μας αυτή για το Δήμο Ικαρίας δεν εγκλωβιστήκαμε σε πρακτικές εσωστρέφειας, ούτε φυσικά μεταφέραμε προσωπικά, κομματικά ή άλλα απωθημένα, η συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα είναι βίος και πράξη και όχι απασχόληση ή υποχρέωση και ούτε βέβαια πεδίο ιδεολογικοπολιτικών, κομματικών ή άλλης μορφής αντιπαραθέσεων. Για αυτό πέραν των άλλων στόχος μας ήταν να εξασφαλίζεται πάντοτε η κοινωνική συνοχή ανάμεσα στους συμπολίτες μας και να απομακρύνονται κάθε μορφής φιλονικίες, διχόνοιες και τοπικισμοί. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για μας , τα παιδιά μας και το νησί μας. Με βάση αυτές τις αξίες πορευθήκαμε. Σκληρή δουλειά, συντονισμός, συνεργασία, αλληλοσεβασμός. Έτσι σε αυτή τη σύντομη δημαρχιακή θητεία επιτύχαμε πράγματα αρκετά και σημαντικά σε πολλούς τομείς και κυρίως σας παραδώσαμε ένα δήμο με άρτιους μηχανισμούς και γερά θεμέλια για να μπορεί με τις όποιες δυσκολίες να προχωρήσει και να εξελιχθεί.

ikariastore banner