Επιστολή Δημάρχου Ικαρίας στον Πρωθυπουργό για το Κέντρο Πρόληψης "ΦΑΡΟΣ"

Αγ. Κήρυκος:24/4/2013

ΠΡΟΣ: 1) Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντ. Σαμαρά

2) Υπουργείο Εσωτερικών

3) Υπουργείο Υγείας

4) Επιτροπή της Βουλής για θέματα Υγείας

5) ΟΚΑΝΑ

6) ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ: Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Είμαστε ενήμεροι για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα  Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λόγω της συστηματικής τακτικής της κυβέρνησης να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντί τους. Με βάση την πενταετή προγραμματική σύμβαση (2009-2013) ρυθμίζεται η συγχρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από δυο υπουργεία (Υγείας και Εσωτερικών), η οποία όμως έχει ακυρωθεί στην πράξη για να προσαρμοστεί και αυτός ο χώρος με πολύ βάναυσο τρόπο στις «ανάγκες» των μνημονίων: 

Συνολικά, τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν τα τρία τελευταία χρόνια με λιγότερο από το 35% της προϋπολογισμένης και κοινά συμφωνημένης με βάση τις ανάγκες τους χρηματοδότησης. Η κατάσταση όμως αυτή έφτασε στο απροχώρητο αφού εξ’ αιτίας της ακραίας υποχρηματοδότησης υπάρχουν ήδη απλήρωτοι/ες εργαζόμενοι/ες σε 13 Κέντρα Πρόληψης, στους/στις οποίους/ες οφείλονται μισθοί έως και 5 μηνών, ενώ σε άλλα Κέντρα Πρόληψης υπάρχουν οφειλές στο ΙΚΑ.

Επιπλέον, ενώ η ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης που ρυθμίζει έστω και στοιχειωδώς μια σειρά λειτουργικών, επιχειρησιακών και άλλων ζητημάτων, λήγει εντός του 2013 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία ανανέωσής της από τους συναρμόδιους Φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, ΚΕΔΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Είναι συνεπώς επόμενο, για άλλη μία φορά, τα Κέντρα Πρόληψης να απειλούνται με διακοπή της λειτουργίας τους.

Επειδή, κάτι τέτοιο θα σήμαινε μεταξύ άλλων :

-Διακοπή στη δωρεάν παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης στους πολίτες της χώρας σε θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια, το σχολείο, την ψυχοκοινωνική υγεία γενικότερα.

-Διακοπή στις δωρεάν παρεμβάσεις πρόληψης και ενίσχυσης παιδιών και εφήβων εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.

-Διακοπή στη δωρεάν στήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, μέσω σεμιναρίων, εποπτειών και από κοινού δράσεων στις σχολικές τάξεις.

-Διακοπή στη δωρεάν στήριξη των γονέων μέσω ομάδων γονέων.

 

Ζητάμε από τους  αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών :

1) Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να υπογραφεί εγκαίρως η νέα 5ετής Προγραμματική Σύμβαση,

2) Να συνέλθει η Επιτροπή Παρακολούθησης της λειτουργίας της Προγραμματικής Σύμβασης των Κέντρων Πρόληψης, έτσι ώστε σύμφωνα με την δέσμευση των φορέων που συμμετέχουν, να ξεκινήσει η διαδικασία διαλόγου και επεξεργασίας της εν λόγω σύμβασης,

3) Να υπάρχει σχεδιασμός θεσμικής στήριξης των Κέντρων Πρόληψης,

4) Να χρηματοδοτηθούν τα Κέντρα Πρόληψης για το 2013, σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα ποσά στην ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση,

5) Να αυξηθεί η χρηματοδότηση μέσω Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2013, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης,

5) Να καταβληθούν οι οφειλές προηγούμενων ετών από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΟΚΑΝΑ,

 

Εμείς σαν Δήμος Ικαρίας  στηρίζουμε  το έργο   της πρόληψης και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της συνέχισης της λειτουργίας του « Φάρου» στο Νομό μας.

Η σταθερή παρουσία του φορέα αυτού στην στήριξη του ατόμου, της οικογένειας και του σχολείου έχει καταστεί πολύτιμη για τις ιδιαίτερες ανάγκες του ακριτικού μας νησιού όπου απουσιάζουν άλλες  δομές  ψυχικής υγείας αλλά και για τις σημερινές συνθήκες  που παρουσιάζεται αύξηση όλων των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ

ikariastore banner