Αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου σε θέματα της Π.Ε. Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση 31-10-2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου πάρθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση οι παρακάτω αποφάσεις:

1.Το νοσοκομείο Ικαρίας όπως και της Λήμνου, στα πλαίσια των νησιώτικων ιδιαιτεροτήτων να συνεχίσουν την αυτοτελή, οργανωτική, διαχειριστική και διοικητική λειτουργία τους και παράλληλα να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υγειονομικές τους υπηρεσίες.
2.Οι Δ.Ο.Υ. της Ικαρίας και της Λήμνου που αποτελούν σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς να παραμείνουν ως έχουν και να συνεχίσουν την αυτοτελή τους λειτουργία.                              Συνέχιση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος σε μικρά νησιά στα     οποία συμπεριλαμβάνονται οι Φούρνοι-Κορσεών  και η Θύμαινα
3.Στο σπίτι εξορίας - Μίκη Θεοδωράκη εντατικοποίηση της αναζήτησης οικονομικών πόρων για την αποπεράτωσή του. Έγκριση κατάρτισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και Δήμου Ικαρίας για την συγκρότηση της επιτροπής λειτουργίας του.
4.Εγκρίθηκε η κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ικαρίας για την υλοποίηση έργων και συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ