Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και προτάσεις Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δυο ερωτήσεις κατέθεσε σήμερα (18/3) η Περιφερειακή Παράταξη "ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ" στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τα εξής θέματα:

1. Ποιά η τύχη του "Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου", το οποίο εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση τον Αύγουστο 2010, και μέχρι σήμερα έχει μείνει μόνο στα χαρτιά;

2. Ποιές ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να καταθέσει τις προτάσεις που ζητήθηκαν τον Ιανουάριο από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας;

Τα παραπάνω θέματα προτείνονται προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
 

Συνοδευτικά Αρχεία: