Ενίσχυση των γυναικών των αγροτικών συνεταιρισμών

Συνάντηση στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με εκπροσώπους Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) πραγματοποιήθηκε Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων (ΓΓΙΦ-ΥΠΑΑΤ) με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς,  με συγκεκριμένες δράσεις.

Εκ μέρος των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών παραβρέθηκαν ο Αγροτουριστικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισμός Λιβαδειάς, ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αυλώνος, “ΑΒαλόνα”, ο Συνεταιρισμός Γυναικών Χρυσοβεργίου, Μεσολόγγι  “Χρυσή Βέργα, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Δαύλειας Βοιωτίας, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός
Καπανδριτίου, Α.Σ.Ο.Β.Α ΑΙΑΝΤΙΣ.

Στη συνάντηση,  οι εκπρόσωποι των γυναικείων ΑΣ ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αφορούν κυρίως τα μεγάλα λειτουργικά κόστη (φόροι, ενοίκια κλπ) αλλά και τις μεγάλες ελλείψεις σε θέματα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ των γυναικείων ΑΣ, ενημέρωσης σε επιδοτούμενα  προγράμματα, εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, (σημαντικό εργαλείο στην δικτύωση και προώθηση των προϊόντων τους), εκπαίδευσης σε θέματα marketing, branding και διαχείριση ποιότητας με στόχο την εξωστρέφεια των παραγόμενων προϊόντων, εκπαίδευσης στην αναλογική και διαδικτυακή προώθηση των προϊόντων τους σε
διευρυμένες αγορές, εκτός Ελλάδος.

Εκ μέρους της ΓΓΙΦ και του ΥπΑΑΤ, τα στελέχη των υπηρεσιών, ενημέρωσαν  τις γυναίκες εκπροσώπους των συνεταιρισμών για τις πολιτικές που ακολουθούν ώστε να αναδειχθούν και να επιλυθούν τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στη δημιουργία κινήτρων για την ενασχόλησή των γυναικών  με τον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταποίησης.

Τα στελέχη της ΓΓΙΦ, ενημέρωσαν για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Γενικής Γραμματείας σε θέματα που τις αφορούν, όπως :
• τη συμβολή της ΓΓΙΦ, με συγκεκριμένες προτάσεις στο  νομοσχέδιο  για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) που προωθεί η κυβέρνηση, ώστε να συμπεριληφθούν άρθρα τα οποία ενισχύουν τη γυναίκα αγρότισσα και εμποδίζουν τις έμφυλες διακρίσεις.
• τη συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), με στόχο τη δημιουργία, από κοινού με το ΥπΑΑΤ, δράσεων πληροφόρησης σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και θέματα προβολής τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.
• την αναζήτηση,  σε συνεργασία  με το ΥπΑΑΤ,  εναλλακτικών προσεγγίσεων, όσον αφορά τις εισφορές στον ΟΓΑ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπου άνδρας και γυναίκα συμμετέχουν και απασχολούνται από κοινού και τη προώθηση των σχετικών προτάσεων στο αρμόδιο, για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, Υπουργείο.

Τα στελέχη του ΥπΑΑΤ ενημέρωσαν για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και αφορά τις οικοτεχνίες και το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου και της στήριξης  του αγροτικού επαγγέλματος.

Επίσης στη συνάντηση, συζητήθηκαν οι προτάσεις των δύο φορέων, όπως: ο σχεδιασμός δράσεων εκπαίδευσης των γυναικείων ΑΣ στη χρήση των Η/Υ, η οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, η ανταλλαγή των στοιχείων των στελεχών των Αγροτικών Συνεταιρισμών με στόχο την αλληλοενημέρωσή τους και ανταλλαγή γνώσεων, η δημιουργία πλατφόρμας, με σκοπό την εσωτερική και οριζόντια δικτύωση των ιστοτόπων των ΑΣ και την ενοποιημένη προώθηση- ορατότητα τους εντός και εκτός Ελλάδος. Τα στελέχη της ΓΓΙΦ δεσμεύτηκαν για την ένταξη όλων των ιστοσελίδων και των στοιχείων των Γυναικείων ΑΣ στο νέο αναβαθμισμένο site της ΓΓΙΦ.

Από κοινού,  η ΓΓΙΦ και το ΥπΑΑΤ,  δεσμεύτηκαν, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτισσών σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, που θα μπορούσαν να στηρίξουν και να αναβαθμίσουν το αντικείμενο της εργασίας τους καθώς και το σχεδιασμό δράσεων ενημέρωσης των γυναικείων ΑΣ και γενικότερα των γυναικών αγροτών, για τα μέτρα και τις επενδυτικές προτεραιότητες των προγραμμάτων του ΠΑΑ και του ΕΣΠΑ.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα πρώτο διερευνητικό βήμα για την ουσιαστικότερη και μεθοδικότερη υποστήριξη των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών, ενώ θα
ακολουθήσουν και άλλες, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο να διακοπεί η τάση φυγής των γυναικών από το αγροτικό  επάγγελμα και το αγροτικό επιχειρείν, αλλά και για την δημιουργία ισχυρών κινήτρων ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών σε κρίσιμους τομείς της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, καθώς και την ενδυνάμωση του ρόλου τους στη διαδικασία  της λήψης αποφάσεων του αγροτικού επιχειρείν και των συνεταιρισμών.

myota.gr