Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι τέσσερεις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
· Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
· Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
· Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
· Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όλη η ενημέρωση που αφορά τις εν λόγω δράσεις, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr , της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp καθώς επίσης και στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα https://www.facebook.com/antagonistikotita, https://twitter.com/epan_ii , http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς 210) με NEO ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Γραφείο Πληροφόρησης
ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

Το BIC Αττικής προχώρησε άμεσα στην επεξεργασία και συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω προγραμμάτων για το σκοπό μιας άμεσης και σφαιρικής  πληροφόρησης των μελών του, των επιχειρήσεων -πελατών του καθώς και των υποψήφιων νέων επιχειρηματιών:
- ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
- ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ikariastore banner