Ειδική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της βελτίωσης της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τους πολίτες των νησιών, δημιουργήθηκε στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  ειδική ενημερωτική ενότητα με θέματα που αφορούν τους τομείς του εμπορίου, της απασχόλησης και της δια βίου μάθησης καθώς και της βιομηχανίας, της ενέργειας και των φυσικών πόρων.

Με στόχο η πληροφόρηση να είναι προσιτή και προσβάσιμη για τον κάθε πολίτη, συγκεντρώθηκε το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στους τομείς της ανάπτυξης, κωδικοποιήθηκε και ταξινομήθηκε στις διάφορες δράσεις των υπηρεσιών και με κοινή γραμμή για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η παρουσίαση των δράσεων είναι συνοπτική και σύντομη, ενώ για περαιτέρω ενημέρωση ο ενδιαφερόμενος πατώντας τα διάφορα links έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για όλες τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός  έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικός προς τον χρήστη, εύκολα προσβάσιμος από όλους και με τη δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού και επικαιροποίησης.

Περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης με τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τα e-mail των υπαλλήλων- υπευθύνων των δράσεων, τα δελτία τύπου, τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων και τις δράσεις των Υπηρεσιών.

Οι δράσεις αναφέρονται επιγραμματικά με μία σύντομη γενική περίληψη του θέματος που πραγματεύονται και υπάρχει πρόσβαση στη νομοθεσία και τις αιτήσεις.

O πολίτης πληκτρολογεί τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας www.pvaigaiou.gov.gr. Στην αρχική σελίδα, επιλέγει «Υπηρεσίες Περιφέρειας» που βρίσκεται στο αριστερό μενού, και στη συνέχεια «Γενικές Διευθύνσεις». Η σελίδα που εμφανίζεται περιέχει τις Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Στη συνέχεια επιλέγει «Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης», προκειμένου να εμφανιστούν όλες οι Διευθύνσεις της. Επιλέγοντας κάποια από αυτές τις Διευθύνσεις, εμφανίζονται το οργανόγραμμα, τα δελτία τύπου και οι δράσεις της.

Εναλλακτικά, από την αρχική σελίδα επιλέγουμε «Τομέας Ανάπτυξης» στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια «Εμπόριο – Απασχόληση - Διά Βίου Μάθηση», ή «Βιομηχανία - Ενέργεια - Φυσικοί Πόροι» που βρίσκονται στο αριστερό μενού. Από εκεί  έχουμε  πρόσβαση στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και στις δράσεις τους.

Πρόκειται για ένα έργο που αναπτύχθηκε με ιδία μέσα καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συνεχάρη τα στελέχη της Περιφέρειας που συνετέλεσαν στη δημιουργία του ιστοχώρου και τόνισε: «Ανοίγουμε με τον τρόπο αυτό έναν ανέξοδο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης με τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, ενώ παράλληλα διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».