Τι αποφάσισε το 8ο δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας (15/5/13)

Α) Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

• Ορίστηκε η δημοτικός  σύμβουλος Ράπτου Ι. ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΚΥ Ευδήλου

• Ψήφισμα για την επιστράτευση των καθηγητών

• Εγκριθήκαν 14 άδειες πλανοδιου εμπορίου στις περιοχές Ραχών και Ευδήλου.

 

Β) Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγινε η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας. Η Κτηματική Υπηρεσία  παραχωρεί στον δήμο, για το 20% των κερδών, τις παραλίες όπου υπάρχει ενδιαφέρον για ενοικίαση καντινών και ομπρελών. Φέτος θα δοθούν άδειες για δυο καντίνες και ομπρέλες στην Μεσακτή, μια καντίνα και ομπρέλες στο Λιβάδι, μια στον Κάμπο, μια στο Κυπαρρίσι και ομπρέλες στον Φάρο. Η ΛαΣ ψήφησε κατά, η ΑΣΠΙ διαφοροποιήθηκε για το Λιβάδι όπου ζήτησε να μην μπουν ομπρέλες.  

2. Έγινε η αποδοχή και κατανομή ποσού 81.777,15€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Κάθε δημοτική ενότητα πήρε από 27.259 ευρώ. Διαφώνησε ο κ. Κουρελής Δ. ζητώντας η Δ.Ε. Αγ. Κηρύκου να πάρει παραπάνω χρήματα.

3. Αποδοχή του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2013, με 14 υπέρ και 2 ψήφοι κατά (ΑΣΠΙ και Λ. Κόχειλας), η ΑΣΠΙ πρότεινε την καταπολέμηση με βιολογικά σκευάσματα.

4. Υπογράφτηκε η σύμβαση με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Μιλάμε για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

5. Υπογράφτηκε η σύμβαση με την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ». Σημείωση: και στις δυο συμβάσεις θα γίνουν ερωτήματα, θα έχουμε διαπραγματεύσεις σε ορισμένους από τους όρους και θα ζητηθεί οικονομική συμμετοχή (πχ στην μεταφορά). Θα επανέλθουμε.

6. Ομόφωνα ναι. Προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κενών οργανικών θέσεων ΟΕΥ Δήμου Ικαρίας και  ΝΠΔΔ Γ. Τσαρνά. Δυο θέσεις ΤΕ (Πολιτικού μηχανικού, Τεχνολόγος Πληροφορικής) μια ΔΕ Διοικητικού, δυο ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων και τέλος ζητούνται δυο αλλαγές αντί για μια θέση χειριστού υπολογιστών μια θέση ΠΕ Οικονομικού-λογιστικού και αντί για ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  ένας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού.

7. Ομόφωνα ναι στον ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2011 και 2012 Δήμου Ικαρίας.

8. Ομόφωνα ναι στην διάθεση πίστωσης 2.814 ευρώ για φιλοξενία μουσικών του συλλόγου «Φίλοι του νησιού και της θάλασσας».

9. Η εκκαθάριση της ΑΔΕΑΚ (πρώην δημοτική επιχείρηση για την διαχείριση των ιαματικών πηγών) θα γίνει από ελεγκτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την πρόταση της δημοτικής αρχής και πέρασε με 11 υπέρ 1 λευκό 4 υπέρ της πρότασης της ΑΣΠΙ για ουσιαστικό έλεγχο από ανεξάρτητο λογιστής με την συμμετοχή 1 δημοτικού συμβούλου από κάθε παράταξη για διαφάνεια και σωστή ενημέρωση.

10. Ομόφωνα ναι Υποβολή πρότασης στο «ΠΕΠ Κρήτης Ν. Αιγαίου» και σύναψη προγραμματική Σύμβασης με Π.Β. Αιγαίου του έργου «ασφ. δρόμου Αρέθουσα –Καραβόσταμο»  που φτάνει το κόστος των 900.000 ευρώ

11. Έγκριση προμηθειών έτους 2013. αντίρρηση είχαμε από την Λα.Σ. σε 4 προμήθειες. Τα υπόλοιπα εγκρίθηκαν ομόφωνα.

12. Ομόφωνα ναι στις εγκρίσεις μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης: α)  «Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ραχών», β) μελέτη εφαρμογής κατασκευή Θεάτρου θέση Ράχη  Ευδήλου γ) μελέτη ανάσχεσης  χειμάρρων Δ.Ε Ευδήλου δ) ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένος Ευδήλου

13. Ομόφωνα ναι στην παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικών οχημάτων της ΔΕ Ραχών 3, ΔΕ Ευδήλου, ΔΕ Αγίου Κηρύκου  στο σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών.

14. Oμόφωνα ναι στα έξοδα μετακίνησης  Δημάρχου και Αντιδημάρχου κ. Μ. Μπινίκου.

Διαβάστε τις τοποθετήσεις τις Λα.Σ. εδώ.

ikariamag.gr

ikariastore banner