Προς δημοσίευση ΦΕΚ τα έργα «Ανάδειξη μονοπατιού Πλαταμωνής» & «Περιφερειακή Οδός οικισμού Ευδήλου» Ικαρίας

Στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ Φύλλο Διακηρύξεων,  καθώς και στις εφημερίδες, οι περιλήψεις διακηρύξεων  για τη δημοπράτηση και εκτέλεση των παρακάτω έργων:

- «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΩΜΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 106.000,00 Ευρώ με ημερομηνία δημοπράτησης στις 06/05/2014.

- «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»,  προϋπολογισμού 9.700.000,00 Ευρώ με ημερομηνία δημοπράτησης στις 03/06/2014.

Οι πιστώσεις προέρχονται από Εθνικούς Πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ επίβλεψη των έργων θα γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.