Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ikariastore banner