Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας για τη διαθεσιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων

Διαβάστε εδώ την τοποθέτηση  για την εφαρμογή  των διατάξεων του Ν.4093/2012  περί διαθεσιμότητας και αργίας - κατάργησης θέσεων ΙΔΑΧ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την διοίκηση του Δήμου Ικαρίας  να μην εκδώσει καμία διαπιστωτική πράξη απόλυσης, αργίας, ή ακούσιας μετάταξης, για εργαζόμενους που σύμφωνα με τον νέο νόμο πρέπει να εκδιωχτούν από την δουλεία τους.  Εξέλιξη που θα οδηγήσει εργαζόμενους στο περιθώριο, στην κατάργηση οργανικών θέσεων, και στην αντικατάσταση των σημερινών  εργασιακών σχέσεων με ελαστικές σχέσεις  εργασίας.