Επιστολή του Έπαρχου Ικαρίας - Φούρνων για ΣΧΟΟΑΠ και χωροταξικό σχεδιασμό

Ο Έπαρχος πήρε μέρος στη σύσκεψη που έγινε για το χωροταξικό που έγινε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με σκοπό την διαβούλευση ενόψει της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για το σοβαρό αυτό θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού. Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη στο Επαρχείο, το χρονικό διάστημα για να κατατεθούν οι προτάσεις και οι απόψεις είναι πολύ μικρό από πλευράς υπουργείου και γι’ αυτό απαίτηση όλων ήταν να ζητηθεί μεγαλύτερο διάστημα, παράταση πριν την κατάθεση των απόψεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο Έπαρχος τόνισε τον κακό σχεδιασμό του ΣΧΟΟΑΠ όπου έχει επιπτώσεις στον ερχόμενο σχεδιασμό του χωροταξικού όπου βρίσκουμε μπροστά μας ανυπέρβλητα λάθη που πιθανόν να ληφθούν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό του χωροταξικού.

Πρέπει λοιπόν άμεσα να ζητηθεί από τον Δήμο η αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ διότι οι αστοχίες του είναι προκλητικές για την ανάπτυξη των νησιών της Επαρχίας. Δεν είναι δυνατόν να ομιλούν για την ενδοχώρα του νησιού και ότι σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών να χρειάζονται 10 στρέμματα για να οικοδομήσεις ενώ πριν απαιτούνταν 4 στρέμματα για να οικοδομήσεις. Δεν είναι δυνατόν στο Β3α Π.Ε.Π.Ι- παρόχθιες ζώνες μεγάλων ρεμάτων και για τις τρεις ΔΕ πρόκειται για περιοχές απόλυτης προστασίας της ζώνης πλάτους 100μ. που εκτείνεται εκατέρωθεν των οχθών του ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΕΝΟΥ στο ΔΕ Αγίου Κηρύκου να εφαρμόζονται τέτοια απαγορευτικά μέτρα, δηλαδή στην περιοχή σκάφη ή χαράδρα του Καταφυγίου ονομαζόμενη ΣΤΕΝΟ να μπαίνει στην κατηγορία των 100 μέτρων από κάθε όχθη έως φυσικά το Καταφύγι να απαγορεύει κάθε δραστηριότητα και να μπαίνει στην κατηγορία των μεγάλων ποταμών (ρεμάτων).
➢ Δεν είναι δυνατόν το νησί της Θύμαινας να προτείνεται για παραδοσιακός οικισμός, για έλεγχο των χρήσεων γης κ.λ.π. από πού προκύπτει αυτό;
➢ Υπάρχει ασάφεια στους χάρτες με τις προτεινόμενες ζώνες τοπίου στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.
➢ Άμεση αναβάθμιση του λιμένος Αγίου Κηρύκου και σαν προτεινόμενη πύλη εισόδου.
➢ Εκμετάλλευση των ιαματικών φυσικών πόρων και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων.
➢ Δεν έχει γίνει λόγος για τα άλλα δάση της Ικαρίας εκτός από το δάσος του Ράντη.
➢ Καμιά αναφορά για το πιλοτικό υβριδικό έργο που γίνεται στο Πέζι Ικαρίας μοναδικό στο είδος του στον κόσμο.
➢ Έχουν σχεδιαστεί βιομηχανικές ζώνες στις κορυφές των βουνών, στη Φιριάσπα, κάπου στο Πετροπούλι, πάνω από τα πόσιμα νερά των οικισμών.
➢ Έχουν σχεδιάσει σμίκρυνση των οικισμών μέσω του ΣΧΟΟΑΠ.
➢ Πολύ μικρές δράσεις στην αναζήτηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
➢ Καμία αναφορά στους βιολογικούς καθαρισμούς.
➢ Πουθενά δεν αναφέρεται η εκμετάλλευση της λιμενοδεξαμενής του Γλαρέδου.
➢ Για την ύδρευση δηλαδή την ολοκλήρωση της υποδομής στον τομέα ύδρευσης του Αγίου Κηρύκου μιλούν για την αξιοποίηση της γεώτρησης του Χρυσοστόμου. Από πού προκύπτει αυτό;
➢ Καμιά αναφορά στην εκμετάλλευση του νερού των Νεγιών, το περίσσευμα, για την ύδρευση των χωριών και του Αγίου Κηρύκου.
➢ Κλείνοντας θέλω να προσθέσω ότι για αυτά τα ολίγα που ανωτέρω αναφέρω, για αυτές τις αστοχίες που έως τώρα έχουν γίνει με υπογραφές και σφραγίδες συγκεκριμένων όπου και από πλευράς Δήμου είχαν την επίβλεψη της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ.

Άμεσα χρειάζεται επανεξέταση του ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ, να επισημανθούν τα λάθη και οι παραλήψεις που έχουν εντοπισθεί.

Όσο για την μελέτη του χωροταξικού σχεδιασμού που έγινε από το μελετητικό γραφείο PRISMA σχεδόν έχει γίνει στο πόδι και με στοιχεία που έχουν πάρει από το προβληματικό σχεδιασμό του ΣΧΟΟΑΠ.

Άμεσα λοιπόν να δοθεί παράταση μπας και προλάβουμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό να διορθώσουμε όλες αυτές τις αστοχίες που θα είναι άδικο να ταλαιπωρήσουν τις γενιές που έρχονται και να καταδικάσουμε με αυτόν τον κατηγορηματικό τρόπο την ανάπτυξη της Ικαρίας των Φούρνων και της Θύμαινας.

Και άμεσα ο Δήμος να προχωρήσει στην αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ.

ikariastore banner