Παρέμβαση Δημάρχου Ικαρίας για την έγκριση του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Στις 21 Δεκεμβρίου,  ο Δήμαρχος Ικαρίας Σ. Σταμούλος, παρενέβη στην Επιτροπή  Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συνεδρίαζε για την έγκριση του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Στην παρέμβαση του ενημέρωσε την επιτροπή για την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, σε εναρμόνιση με τους στόχους - δράσεις του νέου εγκεκριμένου ΕΣΔΑ. (Ολοκληρώνεται  η πρόταση των υπηρεσιών του δήμου και θα δοθεί στην δημοσιότητα για διαβούλευση αρχές του νέου έτους).

Επίσης έθεσε υπ οψιν της επιτροπής τους εξής προβληματισμούς και ερωτήματα:
Σε ότι αφορά το σχέδιο απόφασης θα θέλαμε  να παρατηρήσουμε οτι:
Α) Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των έργων υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σε ότι αφορά την  Ικαρία, (προβλέπει 5 μήνες για την εκπόνηση της μελέτης και 28 μήνες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατασκευή του ΧΥΤ, φτάνοντας μέχρι τον Αύγουστο του 2018), πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί σε μικρότερο χρονικό όριο όχι περά από το 2017).

Β) Σχετικά με την υπόθεση του ΧΥΤ Ικαρίας πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του προσδιορισμού τιμής μονάδος, για την απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων για την κατασκευή  του ΧΥΤΑ Ικαρίας (τουλάχιστον από την τελευταία φορά που ο Δήμος έθεσε σχετικό ερώτημα 23/4/2015 -Αρ. Πρωτ:  2647).

Γ) Τέλος πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να παρέμβει ενεργά στο ΣΤΕ για να εκδικαστεί επιτελούς η προσφυγή (πήρε νέα αναβολή με ευθύνη του ΣΤΕ), που έχει γίνει από δυο συλλόγους της περιοχής, ώστε να απεμπλακεί νομικά η υπόθεση της κατασκευής του ΧΥΤ Ικαρίας.

Δ) Στο σχέδιο Απόφασης (Κεφ. 12- σελ 29 στο σημείο που γίνεται αναφορά σε κρίσιμα σημεία που αφορούν το κάθε νησί.) αναφέρεται σχετικά με την Ικαρία ότι  «……….Εκεί θα εγκατασταθεί δεματοποιητής των υπολειμμάτων. Τα δεματοποιημένα υπολείμματα θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την κατασκευή του ΧΥΤ όπου και θα μεταφερθούν στη λεκάνη αποθήκευσης». Υπενθυμίζουμε ότι ο  Δήμος Ικαρίας με την 161/2014 απόφαση του Δ.Σ (που δεν αναφέρεται στα  έγγραφα που έχουν ληφθεί υπ οψιν)  έχει εκφράσει την διαφωνία του με την πρακτική της δεματοποίησης. Γιατί η εμπειρία της δεματοποίησης σε άλλες περιοχές της χώρας εκτός του ότι δεν διασφαλίζει την ασφαλή τελική διάθεση των απορριμμάτων, δημιουργεί επιπλέον και έναν «νέου τύπου ΧΑΔΑ»  μεγαλυτέρων διαστάσεων από τους προηγούμενους.

Ε) Στην ίδια σελίδα σε επόμενο σημείο αναφέρεται: « Μέχρι την κατασκευή των υποδομών, και σύμφωνα με το Οριστικό Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης της οριστικής παύσης εναπομεινάντων ενεργών ΧΑΔΑ στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τα ΑΣΑ θα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Φούρνων, σε συνδυασμό με δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης».

Υπενθυμίζουμε ότι ο  Δήμος Ικαρίας  τοποθετούμενος  στην διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο (28/4/2015 Αρ. Πρ: 2935).  Σχετικά με την δυνατότητα  να υλοποιηθεί  αυτός  ο σχεδιασμός τόνιζε (έκτος του ότι δεν επαρκεί ο ΧΥΤΑ Φούρνων και για τα απορρίμματα της Ικαρίας) πως: «.. η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα σε επίπεδο  σχεδιασμού, και σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να γίνει όμως πρέπει να διευθετηθούν μια σειρά  θεσμικά ζητήματα αλλά και το θέμα του κόστους  μεταφοράς  των  απορριμμάτων  σε  άλλη  διαχειριστική  ενότητα.  Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση των απορριμμάτων σε συνδυασμό  με το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, και τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού (τουλάχιστον στον δήμο Ικαρίας) οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση της.».

Αυτό όμως δεν έγινε στο «Οριστικό Σχέδιο Δράσης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και δεν γίνεται δυστυχώς ούτε  στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου.

Κλείνοντας επισήμανε στα μέλη της επιτροπής, σχετικά με «Οριστικό Σχέδιο Δράσης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  ότι ο Δήμος Ικαρίας στις σημερινές συνθήκες με την σημερινή  οικονομική και διοικητική κατάσταση, στην οποία τον έχουν οδηγήσει οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των τελευταίων ετών. Προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα των απορριμμάτων υπερβαίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα όρια της λογικής, (Π.Χ η δουλειά των αιρετών δεν είναι ούτε να μαζεύουν σκουπίδια ούτε να δουλεύουν στους ΧΑΔΑ), για να είναι συμβατή η διαχείριση των απορριμμάτων με το θεσμικό πλαίσιο της Χώρας. Τονίζοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να βελτιωθεί με την επιβολή ενός πρόστιμου η και περισσοτέρων, γιατί ουσιαστικά  το μονό που θα γίνει είναι ο  δήμος να στερηθεί πολύτιμους πόρους από τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ευελπιστώντας ότι  η επιτροπή και περιφέρεια γενικότερα, θα κατανοήσουν  την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και θα λάβουν σοβαρά υπ οψιν τις παρατηρήσεις του Δήμου  Ικαρίας. Αναμένουμε της σχετικές αποφάσεις που θα δίνουν λύσεις και απαντήσεις, τουλάχιστον για τα θέματα που χειρίζεται η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariastore banner