Η Περιφέρεια Β.Αιγαίου για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης

Με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και επιστολές σχετικά με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια λόγω των ανακριβειών που έχουν διατυπωθεί, γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

α) Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι αρμοδιότητες του τέως Υ.ΠΕ.Κ.Α. και το οποίο θα εγκρίνει τα στάδια της μελέτης.

β) Η σύμβαση με τους μελετητές υπογράφηκε την 27-4-2012 από το ΥΠΕΚΑ.

γ) Η εντολή για την εκπόνηση του υπό διαβούλευση Β1 Σταδίου δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ στους μελετητές την 27-11-2013. Σημειώνουμε μάλιστα ότι τα πρώτα στάδια της μελέτης (Α1 και Α2) εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στα τέλη του 2013.

δ) Η Κοινοπραξία των μελετητών κατέθεσε το εν λόγω στάδιο της μελέτης στο ΥΠΕΚΑ την 28-4-2014.

ε) Το εν λόγω στάδιο της μελέτης διαβιβάσθηκε σε μας από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 31-8-2015 (παραλήφθηκε από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου 7-9-2016), προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με τα νομίμως προβλεπόμενα και ακολούθησε η έκδοση του από 15-9-2015 δελτίου τύπου με το οποίο ενημερώσαμε το κοινό και τους Φορείς ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους προκειμένου να τεθούν υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα έγινε ανάρτηση όλων των σχεδίων και παραρτημάτων της μελέτης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

στ) Πέραν όμως των προαναφερόμενων ενεργειών προχωρήσαμε και στον προγραμματισμό ενημερωτικών συναντήσεων στην έδρα κάθε νομού ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων χωρίς μεν να υπάρχει η αντίστοιχη υποχρέωση αλλά με στόχο την ανάπτυξη ενός ενημερωτικού διαλόγου και  παροχή διευκρινήσεων.

ζ) Τονίζουμε ότι η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περιορίζεται στην παροχή γνωμοδότησης και μόνο προς το αρμόδιο Υπουργείο και αυτή θα εκφρασθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σημειώνουμε επίσης ότι η μη έγκαιρη κατάθεση της γνωμοδότησης αυτής στο αρμόδιο Υπουργείο θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση του Β1 Σταδίου, από το εν λόγω Υπουργείο, χωρίς την άποψη της Περιφέρειας. Αυτός είναι και ο λόγος που μας υποχρεώνει στον καθορισμό των ημερομηνιών κατάθεσης των απόψεων των ενδιαφερομένων

Κατά συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί τουλάχιστον ανακρίβεια η διατυπωθείσα άποψη  ότι η Β1 Φάση του εν λόγω σχεδίου «εκπονήθηκε» από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και παντελώς άστοχη η επίθεση που γίνεται μέσω των δημοσιευμάτων και των επιστολών.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος προβαίνει όχι μόνο στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της αλλά παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς και τους πολίτες κατάθεσης των απόψεών τους, αφού βεβαίως ενημερωθούν στις προγραμματιζόμενες συναντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η άποψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα εκφραστεί με γνώμονα την ανάπτυξη των νησιών μας.