Σε διαβούλευση έως 12 Οκτωβρίου ο χωροταξικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι στάλθηκε από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τελική πρόταση της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η φάση αυτή της μελέτης (Β1 Στάδιο) περιλαμβάνει:
- Την πρόταση του Β1 Σταδίου.
- Την Εισηγητική Έκθεση.
- Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.
- Τη Μελέτη Τοπίου.
- Τεύχος 10 Σχεδίων.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Β1 Στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Όλα τα στοιχεία της Μελέτης (κείμενα και χάρτες) τίθενται σε κοινή πρόσβαση για αναλυτική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του φακέλου παρέχονται από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, του ΥΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα 115 23, τηλ.213 1515 227-228 και από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 2, Μυτιλήνη 81 100, τηλ. 2251354810.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στα email: ep.perivallon@pvaigaiou.gov.gr, perivallon@pvaigaiou.gov.gr.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί με τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν 3 ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνουμε επίσης ότι στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους έχει αναρτηθεί για διαβούλευση και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Β1 Σταδίου, για την οποία ορίζεται προθεσμία κατάθεσης απόψεων ηλεκτρονικά στα email: ep.perivallon@pvaigaiou.gov.gr, perivallon@pvaigaiou.gov.gr

lesvosnews.net

ikariastore banner