Αποφάσεις του 6ου δημοτικού συμβουλίου 2015 στις Ράχες Ικαρίας

Συνεδρίασε την Τρίτη 26/5/2015 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ικαρίας, η συνεδρίαση έγινε στην Δημοτική ενότητα Ραχών, υλοποιώντας την δέσμευση της δημοτικής αρχής να είναι παρούσα σε όλα τις Δημοτικές ενότητες του νησιού.

Στην  συνεδρίαση αυτή το δημοτικό συμβούλιο και οι δημότες ενημερώθηκαν για την πορεία της αγοράς μέσω δικαστικού συμβιβασμού του ακινήτου του Γεωργικού Συνεταιρισμού Ραχών από τον Δήμο Ικαρίας. Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

- Για την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δήμο Ικαρίας σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, προσπαθώντας να μπει τέλος σε ένα νομικό και θεσμικό πρόβλημα δεκαετιών. (Ομόφωνη απόφαση)

- Για την πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη με διάρκεια σύμβασης τριών μηνών, στην πολυσύχναστη  παραλία της Μεσακτής. (Ομόφωνη απόφαση)

- Για την  αποδοχή του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού από τον Δήμο μας και τον  τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος , έχοντας ως μοναδικό στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη εικόνα των παραλιών του νησιού μας και παράλληλα την πληρέστερη εξυπηρέτηση όσων τις επισκέπτονται για αναψυχή στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Αποφασίστηκε να δημοπρατηθούν χώροι στις παραλίες  Λιβάδι & Μεσαχτής  της Δ.Ε. Ραχών,  Κάμπου  & Κυπαρίσσι  της ΔΕ  Ευδήλου.  Στην Δ.Ε Αγιου Κηρύκου δεν δημοπρατούνται χώροι  αφού το Δ.Σ αποδέχθηκε την αρνητική γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ Αγιου Κηρύκου επί του θέματος. (Κατά πλειοψηφεία απόφαση)

- Για τον  Καθορισμό  του αριθμού  και των ειδικοτήτων  του εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με όσα ορίζονταν στην 33/2015 και στην 34/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Συγκεκριμένα  4 Οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων -6 Εργάτες Καθαριότητας - 2 Εργάτες Ύδρευσης για χρονικό διάστημα 8 μηνών). Επίσης για την λειτουργία των δημοτικών λουτροκαταστημάτων θα προκηρυχθούν 4 ΔΕ Διοικητικού και 9 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού για χρονικό διάστημα 6  μηνών. (Ομόφωνη απόφαση)

- Για διάφορα τρέχοντα ζητήματα (εγκρίσεις εργασιών, και παραλαβές  μελετών) που βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  (Κατά πλειοψηφεία  απόφαση).Στην συνεδρίαση αυτή βαρύνουσας σημασίας θέμα ήταν η ανακινήση του Θέματος του χωροταξικού σχεδιασμού του Νησιού, και της εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας, για τα οποία αποφασίστηκε: Να προσπαθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα ο δήμος να εκκινήσει της αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ  σε όσο το δυνατόν θετικότερη κατεύθυνση. (Ομόφωνη απόφαση)

Σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά με το αίτημα των δημοτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο των κατασκευών, αποδέχθηκε το Δ.Σ  το αίτημα τους, και εισηγείται σε όλες της συναρμόδιες υπηρεσίες  να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους στην έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας. Τέλος ανοίγοντας το θέμα των χωροταξικών προβλημάτων του νησιού το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Αρχικά την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕ, και την έκκληση βοήθειας για την απεμπλοκή στα δυο σημαντικότερα ζητήματα χωροταξικής φύσεως του νησιού:
• Στο ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας
• Στο θέμα της εκπόνησης Δασολογίου στην Ικαρία.

Σε ότι αφορά το ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας χρειαζόμαστε η συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕ,  για την τροποποίηση του, έτσι ώστε να υπάρξει Νομοθετική Ρύθμιση που θα λαμβάνει υπ’όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό μοντέλο της Ικαρίας. Όσο και στη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων γι' αυτό. Σε ότι αφορά το Δασολόγιο επιβάλλεται να αποτυπωθούν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση.

Εν συνεχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί σχετικά με πολεοδομικά προβλήματα  των οικισμών:
• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του Αγίου Κηρύκου απαιτείται η ολοκλήρωση του (εκκρεμεί από την δεκαετία του 80) παράλληλα βέβαια χρειάζεται η επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων, δεδομένου ότι από τη χρονολογία της αρχικής αποτύπωσης μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει ριζικά τα οικιστικά δεδομένα στην περιοχή.
• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισμού του Φάρου (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90) πιστεύουμε  ότι απαιτείται η  επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων πριν την τελική έγκριση γιατί και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει τα οικιστικά δεδομένα του οικισμού .
• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισμού των Θερμών (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90) εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του που αφορούν στην επέκταση των ορίων του οικισμού.Επίσης το Δημοτικό συμβούλιο συζήτησε για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την υλοποίηση των αποφάσεων του τριμελούς διοικητικού εφετείου Πειραιά, σχετικά με την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς του 1993 (Μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί αποζημιώσεις 354.000 ευρώ) . Το Δημοτικό συμβούλιο Λαμβάνοντας υπ οψιν  αφενός το δίκαιο του αιτήματος, αφετέρου την ασφυκτική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο δήμος Ικαρίας, λόγω της συνεχώς μειούμενης χρηματοδότησης, αποφάσισε κατά πλειοψηφεία (Μειοψηφήσαν ΠΕΑ που τοποθετήθηκε δηλώνοντας Παρών – Ικα.Ρι.Α που τοποθετήθηκε υπέρ της άμεσης καταβολής των χρημάτων αυτών)  να προτείνει την τμηματική καταβολή των αποζημιώσεων. Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε έτσι ώστε ο δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καταβολή του επιδικασμένου ποσού, χωρίς να καταρρεύσουν διοικητικά και οικονομικά οι υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στους δημότες  και τους επισκέπτες του νησιού. Χωρίς ταυτόχρονα να προσφύγουμε στον δανεισμό μεταβιβαζοντας το ποσό αυτό ουσιαστικά στης τσέπες των δημοτών μας.

Παράλληλα το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε έστω και μετά από  22 χρόνια να προσφύγει στην διεκδίκηση των αναγκαίων ποσών από την ελληνική κυβέρνηση που εκπροσωπεί το Ελληνικό δημόσιο. Το οποίο ασφαλώς και έχει το δικό του μερίδιο ευθηνής για τα γεγονότα του 1993 που διαμορφώσαν της συνθήκες,  να υποστεί η Ικαρία τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που στέρησε την ζωή από δεκατρείς συμπατριώτες μας και έπληξε  σημαντικά και το περιβάλλον της νοτίου Ικαρίας.

Στην συνεδρίαση αυτή το Δημοτικό συμβούλιο ασχολήθηκε και με την συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας  νέας ΝΑΤΟϊκής βάσης στο Αιγαίο, αποφασίζοντας ομόφωνα:
• Να εκφράσει την αντίθεση του σε αυτούς τους σχεδιασμούς, συμπορευόμενο με το εργατικό και φιλειρηνικό κίνημα των νησιών μας που Καταγγέλλει τα κυβερνητικά σχέδια για μετατροπή του Αιγαίου σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο κατά γειτονικών χωρών και λαών.
• Να  υποστηρίξει την πρωτοβουλία του ΕΚΣ και της  ΠΕΕ, συνυπογράφοντας το κείμενο διαμαρτυρίας, αποδεχόμενοι  και της διεκδικήσεις της  .
• Να καλέσει το λαό του νησιού μας, να μην υποτιμήσει τον κίνδυνο! Να ξεσηκωθεί, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία Νατοϊκής Βάσης Πολέμου και θανάτου στο Αιγαίο.Σοβαρό θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό συμβούλιο, ήταν και ο καθορισμός θέσης του δήμου Ικαρίας  σχετικά  με την αντιναρκωτική πολιτική της χώρας, θέμα  το οποίο η Λαϊκή Συσπείρωση, προσπάθησε να το συζητήσει ολοκληρωμένα και τα προηγούμενα χρόνια (2011- 2013), κάτι που δεν έγινε εφικτό με ευθύνη της τότε διοίκησης.  Για το θέμα αυτό το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφεία (Μειοψήφησε η παράταξη  Ικα.Ρι.Α που διαφώνησε πιστεύοντας ότι η εισήγηση αδικούσε την θέση του  ΣΥΡΙΖΑ):

Να ενώσει την φωνή και να συντονίσει την δράση του με τους εργαζόμενους στους φορείς απεξάρτησης και στα κέντρα πρόληψης, τους συλλόγους γονέων των θεραπευτικών κοινοτήτων, τους φορείς του μαζικού λαϊκού κινήματος, ώστε να μην περάσουν οι προσπάθειες διάλυσης των υπηρεσιών απεξάρτησης και πρωτογενούς πρόληψης, διεκδικώντας:
• Να  χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους οι προϋπολογισμοί των φορέων πρόληψης - απεξάρτησης.
• Να μη γίνει καμιά συρρίκνωση δομών που θα έχει αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των παρερχόμενων υπηρεσιών.
• Να μην νομιμοποιηθεί η χρήση όλων των ναρκωτικών. Πρόταση  που επιχειρεί ουσιαστικά να γίνουν κοινωνικά αποδεκτά η χρήση και η εξάρτηση, να νομιμοποιηθούν στο μυαλό και την ψυχή κυρίως των νέων ανθρώπων, αλλά και όλου του λαού οι αιτίες που δημιουργούν και αναπαράγουν το πρόβλημα, ευνουχίζοντας τις όποιες προσπάθειες πρόληψης του φαινομένου.
• Νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει κακουργηματικές ποινές για τους εμπόρους και βοήθεια στους χρήστες.
• Να εγκαταλειφθεί η  διακίνηση «υποκατάστατων» μέσα από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Τα Προγράμματα υποκατάστασης πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, να απευθύνονται μόνο σε ειδικές ομάδες χρηστών και να οδηγούν στη θεραπεία και όχι απλά στη συντήρηση.

Το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφεία, να αγωνιστεί :
• Για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης, με ανάπτυξη δομών που θα καλύπτουν  όλη την  χώρα.
• Όχι για την απελευθέρωση κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας, αλλά για την απελευθέρωση της ανθρώπινης ουσίας, της δημιουργικότητας, της αυτοεκτίμησης, της διάθεσης για ζωή, των δυνατοτήτων αναζήτησης νέων οριζόντων χειραφέτησης.
• Ενάντια στην ποινικοποίηση του εξαρτημένου, αντιπαλεύοντας στην πράξη την ισοπεδωτική λογική: «όποιος δεν είναι με τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, είναι με την καταστολή του χρήστη».

Το Δημοτικό συμβούλιο εκτιμώντας ότι η πολύ δύσκολη και δυσάρεστη πραγματικότητα -που βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας και που, για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται καθαρά μυαλά και συναισθήματα- παραμένει. Πιστεύοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι να «διαχειριστούμε»  αυτή την κατάσταση αλλά να την αλλάξουμε.

Αποδέχθηκε ως θέση του δήμου Ικαρίας τις παραπάνω διεκδικήσεις και με αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα από κοινού με το κέντρο πρόληψης, σε εκδηλώσεις καταγγελίας των σχεδιασμών απελευθέρωσης της χρήσης ουσιών και διεκδίκησης:
• Αποκλειστικά δημόσιων, δωρεάν, σύγχρονων  υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης, για όλους.
• Προσλήψεων  μόνιμου προσωπικού σε όλα τα προγράμματα θεραπείας
• Δημιουργίας «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων και Κέντρων Πρόληψης σε όλη τη χώρα
• Προγραμμάτων Πρόληψης στα σχολεία, τις σχολές, το στρατό, στους χώρους που εργάζεται και διασκεδάζει η νεολαία.

Τέλος το Δημοτικό συμβούλιο αποδέχθηκε  (ομόφωνα)  το ποσό της επιχορήγησης  από για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας που ανέρχονται το 2015 στις 81.900, και αποφάσισε (κατά πλειοψηφεία) την εξής κατανομή:
Δ.Ε  Αγιου Κηρύκου  27.000: (Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από Μαυρικατο προς Αμαξατο -Αντικατάσταση υδροστομιων στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε Αγιου Κηρύκου – Προμήθεια σωλήνων για την υδροφόρα).
Δ.Ε  Ευδήλου  27.000:  (15.000 για αποκατάσταση βατότητας δρόμων από Αυλάκι προς Σταυλο -Φιδος, από Πηγή –Φραντατο –Αρνοπεζα –Κλιματια -Μαραθο, από Αρέθουσα -Αι Σταθη -Γρελια. – 4.000 για αντικατάσταση υδροστομιων στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε Ευδήλου και προμήθεια σωλήνων  πυροσβεστικών οχημάτων δήμου - 5.000 για προμήθεια ελαστικών για πυροσβεστικά οχήματα δήμου - 3.000 για επισκευές πυροσβεστικών  οχημάτων  δήμου).
Δ.Ε Ραχών  27.900: (10.000 για αποκατάσταση βατότητας και τεχνικό έργο στον δρόμο προς Βουδαναταδο,  6.000 για αποκατάσταση βατότητας δρόμου από Μιρσωνα -προς Λαψαχαδες, 2.000 για αποκατάσταση βατότητας δασικού δρόμου από Μανδρια προς Κοταριδια, 2.000 για αποκατάσταση βατότητας δασικού δρόμου από διασταύρωση Λαψαχαδων/Μουντε προς Μιρσωνα-Λαψαχαδες - 1.500 για κλάδεμα δέντρων σε δασικούς δρόμους- 6.400 προμήθεια ελαστικών και  επισκευές πυροσβεστικών  οχημάτων  δήμου).

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariastore banner