Ανακοίνωση Δήμου Ικαρίας προς ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας (πηγάδια, πηγές, κλπ)

18-2-2014

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου μας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145026/2014 (σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας ΦΕΚ 31/Β/14-1-2014) οι ιδιοκτήτες ή και χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν πάρει άδεια χρήσης νερού ή υποβάλλει αίτηση χορήγησής της υποχρεούνται μέχρι την 15η Μαΐου 2014 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας για την εγγραφή των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Στη συνέχεια, όλοι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Επισημαίνουμε ότι α) το μητρώο περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά - π.χ. διακοσμητικά ή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση πηγάδια, και β) οι ιδιοκτήτες ή και χρήστες των σημείων υδροληψίας που έχουν κάνει αίτηση ή έχουν πάρει άδεια χρήσης νερού (σε ισχύ ή όχι) έχουν ήδη καταγραφεί στο Μητρώο.

Υπογραμμίζουμε ότι σε όσους παραλείψουν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ ή/και αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού πριν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
 

ikariastore banner