Ενημέρωση για την διαχείριση των δημοτικών υδροθεραπευτηρίων Ικαρίας

Ο  Δήμος Ικαρίας σας παρουσιάζει την συνοπτική εικόνα από  τη διαχείριση των δημοτικών υδροθεραπευτηρίων για  12η χρονιά ως υπηρεσία του δήμου. Τα στοιχεία  τεκμηριώνουν την μικρή αυξητική τάση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο για την ανάδειξη των ιαματικών πηγών και των δυνατοτήτων τους (Σεπτέμβριος 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αυξητική τάση σημειώνεται σε μια περίοδο που το σύνολο των επισκεπτών και των λούσεων πανελλαδικά παρουσιάζει στασιμότητα αν όχι μείωση για μια ακόμα χρονιά.

Το αρνητικό φαινόμενο της πτώσης του αριθμού των εισιτηρίων των λουτρικών μονάδων πανελλαδικά αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Κυριότερος (σύμφωνα και με τα συμπεράσματα στου συνεδρίου) είναι οι περικοπές των χορηγήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους δικαιούχους, που αφορούν: α) Αριθμό των εγκρινόμενων αιτήσεων, β) Χρονική διάρκεια εγκρινόμενης θεραπείας, γ) Αποκλεισμό πιθανών επισκεπτών των λουτρικών μονάδων από άλλες γεωγραφικές περιοχές, δ) Εξαίρεση παθήσεων από τον κατάλογο των εγκρινόμενων παροχών

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ημερών παραμονής (κατά συνέπεια και εισιτηρίων) και των επισκεπτών οι οποίοι κάλυπταν με δικούς τους πόρους την απαιτούμενη δαπάνη ενώ ο αριθμός τους πλέον έχει μειωθεί σημαντικά.

Σχετικά με την διέξοδο από αυτή την κατάσταση να θυμίσουμε την πρόταση που διαμορφώθηκε από το συνέδριο «Ιαματικά Νερά & Κοινωνικός Θερμαλισμός» που διοργάνωσε ο Δήμος Ικαρίας και το πλαίσιο διεκδικήσεων που περιλαμβάνει αυτή η πρόταση:
1. Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους  όπου υπάρχουν λουτροπηγές στην χώρα. Ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των λουτροπηγών όλο το χρόνο (να είναι ασφαλείς με τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελέχωση).  
2. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και επιμόρφωση για την απρόσκοπτη λειτουργία των ιαματικών λουτρών και τις ανάγκες των λουομένων.
3. Παραχώρηση των ιαματικών πηγών στην Αυτοδιοίκηση καθώς ο φυσικός πόρος -μέσον αγωγής υγείας είναι τοπικός πόρος.
4. Άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν.3498/2006). Ο θερμαλισμός αποτελεί «εθνικό απόθεμα». Ο τρόπος αναγνώρισης που συντελείται τα τελευταία δέκα χρόνια στο υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση καθώς απαξιώνει την ιστορία και τον πολιτισμό μας, υποβαθμίζει το αντικείμενο παγκόσμια και δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη και λειτουργία των μονάδων θερμαλισμού.
5. Να προχωρήσουν  άμεσα: α) Η πιστοποίηση του μέσου και των μορφών χρήσης, β) Ο χαρακτηρισμός των θερμαλιστικων εγκαταστάσεων ως μονάδων Α/θμιας φροντίδας υγείας με όρους και προϋποθέσεις, γ) Να δημιουργηθεί «σχολή θερμαλιστικών σπουδών». Οι δαπάνες πού απαιτούνται για αυτές τις προσαρμογές να καλυφθούν  από το κρατικό προϋπολογισμό  και όχι από την οικονομική δυνατότητα του κάθε Δήμου.
6. Επαναφορά των επιδομάτων λουτροθεραπείας, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Να χορηγούνται όσες λούσεις απαιτούνται, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια για τη βελτίωση της υγείας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πλήρης  κάλυψη, του κόστους μεταφοράς, διαμονής και σίτισης.
7. Επανένταξη στο επίδομα λουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.

Για να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα, σχετικά με την διαχείριση των υδροθεραπευτηρίων από το Δήμο  για 12η συνεχόμενη χρονιά, παραθέτουμε τα αντίστοιχα  στοιχεία αυτών των ετών ( 2005 – 2016), για πρώτη φορά μετά την τελευταία ενημέρωση που έγινε στο τέλος του 2010 από τον τότε Δήμο Αγιου Κηρύκου.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά δεδομένα του 2016, εκτός από τα έσοδα που αναφέρονται στον πίνακα, τα έξοδα έφτασαν τις 97.874€ και αφορούν την μισθοδοσία των  εργαζόμενων 71.427€ (Αμοιβές προσωπικού - Ασφαλιστικές εισφορές, κλπ) και τα λειτουργικά έξοδα (καταναλώσεις ρεύματος – συντηρήσεις, κλπ) 26.447€ (4.238 +22.209).

Τα  στοιχεία αυτά  δίνονται στη δημοσιότητα  εκτός από την ανάγκη ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων και ως μια  απάντηση , σε όσους εγκαλούσαν την τότε διοίκηση του  για την απόφαση να λειτουργήσουν τα υδροθεραπευτήρια από τον Δήμο Ικαρίας,  επικαλούμενοι «Απεμπόληση σίγουρων πόρων, από την παραχώρηση χρήσης των πηγών σε ιδιώτες».

Δίνονται επίσης στην δημοσιότητα για να επισημανθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο η πραγματικότητα που περιγράφουν τα οικονομικά μεγέθη, και αυτή η πραγματικότητα από το 2005 που για πρώτη φορά στα Δημοτικά χρονικά οι Ιαματικές πηγές λειτούργησαν ως υπηρεσία του Δήμου συνοψίζεται στα εξής:
• Πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται  τα μετρά των μνημονίων, παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση  στις εισπράξεις και τις λούσεις.
• Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά νόμιμες εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόμενους στις Ιαματικές πηγές.
• Δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας.
• Βελτιώθηκαν σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε επιμένοντας στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των υφισταμένων δημοτικών υποδομών, παράλληλα  αξιοποιώντας την θετική αλλά και την αρνητική εμπειρία του παρελθόντος, στοχεύοντας στο μέλλον με μια πρόταση που εκπονεί ο ίδιος ο Δήμος Ικαρίας  (ώστε να αποφύγει την αρνητική έκβαση που είχε η προσπάθεια αξιοποίησης των Ιαματικών πηγών μέσα από την ΕΤΒΑ).

Μια πρόταση που φιλοδοξούμε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να «ανοίξουμε» την πόρτα του διαβόητου ΕΣΠΑ. Ο  Δήμος Ικαρίας προετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά αυτό δεν αρκεί για δυο λόγους, πρώτον το ΕΣΠΑ έχει έντονα στοιχειά ανταγωνισμού και δεύτερον οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ δεν επιτρέπουν στον Δήμο να υποβάλει μονός πρόταση και να υλοποιήσει ένα έργο τέτοιας κλίμακας. Συνεπώς αναδύεται η ανάγκη δέσμευσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το υπουργείο Τουρισμού, για υποστήριξη της πρότασης του Δήμου Ικαρίας,

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ