ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ: Μη ικανοποιητική η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στο Β.Αιγαίο

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

κ. Περιφερειάρχη,
Στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, το ΕΣΠΑ αποτελεί το μόνο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι βασικές υποδομές στα νησιά μας, είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για να μπορέσουν να υλοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω των οποίων μπορεί να τονωθεί η απασχόληση, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και ο πρωτογενής τομέας στα νησιά μας.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί 2 χρόνια από το ξεκίνημα της Αιρετής Περιφέρειας και 1,5 χρόνος από την μεταφορά της αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Περιφερειακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου. Τα στοιχεία για τη μέχρι σήμερα αξιοποίηση του ΕΣΠΑ δεν μπορούν να θεωρούνται ικανοποιητικά για κανένα. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, αλλά το σοβαρότερο είναι ότι σημαντικά αναπτυξιακά έργα για όλα τα νησιά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να υλοποιούνται.

Τα χρονικά περιθώρια για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι πλέον πολύ περιορισμένα, δεδομένου ότι απομένουν λιγότερο από 3 χρόνια για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή των έργων. 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου να μας ενημερώσετε με αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:
1. Ποια η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και οι καθυστερήσεις;
2. Ποιες ενέργειες προγραμματίζονται για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος;
3. Ποιά έργα παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και κινδυνεύουν να απενταχθούν από το Πρόγραμμα;
4. Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την ένταξη νέων έργων; Πόσοι είναι διαθέσιμοι ανά θεματική προτεραιότητα;
5. Ποια η πορεία υλοποίησης των έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ανά Περιφερειακή Ενότητα; Ποιος ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ένταξη νέων έργων;

Παρακαλούμε τα στοιχεία και οι εισηγήσεις να μας δοθούν πριν την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική συζήτηση.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

ikariastore banner