Ο Οικολογικός άνεμος στο βορείο Αιγαίο εκφράζει τη ριζική του αντίθεσή με τις δρομολογούμενες (;) αποφάσεις ΟΤΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, με τις οποίες παραχωρείται για ΕΙΚΟΣΙ χρόνια στην ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. η διαχείριση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων.

Ερώτηση για την καταγραφή συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατέθεσε στον περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου κ Αθ. Γιακαλή ο περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού Ανέμου Ηλίας Γιαννίρης. To εξασθενές χρώμιο έχει ενταχθεί στην λίστα "των πολύ επικίνδυνων ουσιών" της οδηγίας REACH.

Ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης – τακτοποίησης όσων υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) έχουν υλοποιηθεί έως το 2005 και: Α) δεν είχαν άδεια χρήσης νερού, είτε επειδή είχαν υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε λόγω αμέλειας του ενδιαφερόμενου αγρότη ή ιδιώτη Β) είχε λήξει η υφιστάμενη άδεια χρήσης νερού και δεν ανανεώθηκε.

Σε ψήφισμα που υπερψηφίστηκε στο Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας στις ληφθείσες όσο και στις δρομολογούμενες αποφάσεις ΟΤΑ σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιου Γιακαλή προεγκρίνονται τα σχέδια Σύμβασης για τα έργα «Κατασκευή – Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Ευδήλου – Δίκτυο Καραβόσταμου» και «Κατασκευή-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ευδήλου – Δ.Δ Δάφνης - Δίκτυο Κοσοικιών», συνολικού προϋπολογισμού 114.920 ευρώ και 82.350 ευρώ αντίστοιχα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιου Γιακαλή προεγκρίνεται η Υπογραφή Σύμβασης του έργου για την κατασκευή και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των Οικισμών της Δάφνης και Καραβόσταμου, του Ευδήλου Ικαρίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 151.548 ευρώ.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 16.06.2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 150559/10.06.2011 ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Σχετικά με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, που προ ημερών ζήτησα από τον κύριο Περιφερειάρχη (δεν εννοούσα βέβαια τον ίδιο αλλά τις αρμόδιες υπηρεσίες) ,αν υπάρχει εξέλιξη σε εθνική νομοθεσία. Απ' το διαδίκτυο βρήκα ότι ο νόμος 3199/2003 Φ.Ε.Κ Α'280/9-12-2003 είναι αυτός που ρυθμίζει τα πάντα γύρω απ' το θέμα.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, με την επιστολή μας σας καλούμε να συζητήσετε και αποφασίσετε για τα παρακάτω θέματα που έντονα έχουν σχέση με τους υπογράφοντες.

θα ήθελα να πληροφορήσετε έμενα και τους αναγνώστες του ikariamag αν έχουμε πρόοδο στο σοβαρό αυτό θέμα που είναι και επίκαιρο για την Ικαρία, γιατί έχει να κάνει με τις ενέργειες της δημοτικής αρχής για τα νερά, εσωτερικά-επιφανειακά-υπόγεια-μεταβατικά-παράκτια και λεκάνες απορροής ποταμού.

Σελίδες

ikariastore banner