Επιστολή κατοίκων Καρκιναγρίου προς το δήμο Ικαρίας

 

ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ  17/3/2011
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, με την επιστολή μας σας καλούμε να συζητήσετε και αποφασίσετε για τα παρακάτω θέματα που έντονα έχουν σχέση με τους υπογράφοντες.

Να επισημάνουμε:

Α. Ότι το χωριό μας περιλαμβάνει από πολλά χρόνια πριν και τους οικισμούς, ΓΙΑΝΝΙΚΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΑΤΩΝ-ΛΕΡΓΕΙΑΔΩΝ- ΒΟΥΔΑΝΤΑΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΓΟΥΡΑΤΩΝ και ΤΡΑΤΡΑΔΩΝ όπου τολμήσαμε, ξοδέψαμε, και συνεχίζουμε να διατηρούμε τις εστίες των γονέων μας. Μπορεί και σαν μνημόσυνο σ' αυτούς. Δεν είναι προσωπικό θέμα μόνο, αλλά αυτή μας η προσπάθεια συμβάλει στην διατήρηση της ζωής στους τόπους και κατ' επέκταση του πρασίνου που τόσο ανάγκη έχουν τα γυμνά βουνά και οι συγχωριανοί μας στο γιαλό. Χαιρόμαστε που αγοράζουν για να μείνουν, μια παλαιά κατοικία στους οικισμούς αυτούς.

Β. Ότι το γράμμα μας αυτό είναι γραμμένο το καλοκαίρι 2010 με αφορμή την γεώτρηση στις Κουκούλες [θέση Τσοργακιου],ήρθε όμως η πλημμύρα να βγάλει και να τονίσει τις συνέπειες όσων αστοχιών παραβλέπουμε ως ασήμαντες ,και η Δημ.Αρχή αφήνει ανέλεγκτες. Όπως της υπερβόσκησης δίχως φραγμούς, της μεταφοράς νερού ποσίμου και ποτιστικού με λάστιχα από τα ρέματα και τις πηγές. Η ευθύνη της Δημ. Αρχής είναι να εφαρμόζει τους κανονισμούς διαχείρισης και του νερού, και της βοσκής , βάση του ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ συμφέροντος. Το νερό σε εξαιρετικές ανάγκες λειψυδρίας ακόμη και από κτήματα διαχειρίζεται από την Πολιτεία. Μέχρι τότε όμως κινείται από τα ψηλά στα χαμηλά με τη φυσική ροή και ποτίζοντας τη βλάστηση καταλήγει στη θάλασσα απ' όπου γυρνά σαν βροχή. Στον δρόμο του αυτόν βρίσκονται τα παλιά νοικοκυριά που πότιζαν χωρίς να τον χαλάνε, και μπορούν να κάνουν και σήμερα χρήση εκεί ,όχι μεταφέροντας το με λάστιχα ως «ιδιωτικό».
Γ. Ότι η ανεξέλεγκτη βόσκει δημιουργεί οικονομική ανισότητα μεταξύ των κατοίκων γιατί καταστρέφει τα νοικοκυριά έμμεσα και άμεσα. Η ισχυρή βροχόπτωση σε συνεχεία καταστρέφει τους δρόμους που γίνονται απ' τους φορολογούμενους, εμάς.

Γι αυτό σας καλούμε να πάρετε απόφαση θετική για τα παρακάτω αιτήματα.
1.Απαγοερυση μεταφοράς νερού με λάστιχα από ρέματα -«ιδιωτικά»με κατάληξη τον γιαλό, πρόταση μας να γίνετε μονό για κτήματα στους οικισμούς και για όσο χρόνο [μεριές] δικαιούται., από το κτήμα αυτό θα κατέβει μόνο του στην θάλασσα.
2.Η δεξαμενή ποτιστικού νερού που πρόσφατα καταστράφηκε να ξαναγίνει με μελέτη για τα δυο ρέματα.
3.Το δίκτυο ύδρευσης να επεκταθεί και στους οικισμούς με το ίδιο κριτήριο του κάμπου.
4.Να προχωρήσετε άμεσα σε μελέτη και κατασκευή υποστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προς τους οικισμούς ,και συγκεκριμένα στη θέση ΣΚΑΛΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΤΩΝ και στην θέση στροφή ΤΣΟΡΓΑΚΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ.

ΜΕ ΤΙΜΗ. (Ακολουθούν υπογραφές ενδιαφερομένων)

H υποβολή της επιστολής στον Δήμο έγινε στις 5/5/11. Έχει γίνει αποδεκτή από το τοπικό συμβούλιο Καρκιναγρίου και έχει κατατεθεί στον Αντιδήμαρχο Ραχών. Συνυπογράφουν 45 κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων στους παλαιούς οικισμούς.