Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Νερά, στη χώρα μας σκιάζεται από την ανυπαρξία πολιτικής για τη διαφύλαξη τόσο των υδάτινων πόρων, όσο και του δημόσιου συμφέροντος. Εκποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης σε ιδιωτικές εταιρίες, απουσία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον ευρωπαϊκό στόχο για καλή κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων νερών μέχρι το 2015, απουσία της προβλεπόμενης διαβούλευσης, κατ' επίφαση περιβαλλοντικά έργα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για περιοχές με προβλήματα, εμμονή σε επικίνδυνα και φαραωνικά έργα όπως τα φράγματα στη Λέσβο και τη Χίο, συνθέτουν ένα επικίνδυνο τοπίο με σοβαρές πολιτικές ευθύνες.

1. Εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες ο ανάδοχος του έργου «Εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης Βαθές – Λαψαχάδες – Μανδριά - Γιαλισκάρι» προϋπολογισμού 171.760,00 € (συμφωνητικό μετά από τηνέκπτωση 157.320,00€) [Πίστωση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»]. Πρόκειται για αντικαταστάσεις τμημάτων παλαιών δικτύων, ενοποίηση για πρώτη φορά του δικτύου των τριών αυτών οικισμών και σύνδεσής τους με την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού από τον ταμιευτήρα Πεζίου.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου, υπεγράφη η ένταξη του έργου «Κατασκευή-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δάφνης και Καραβοστάμου του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με προϋπολογισμό 499.000 ευρώ.

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) και σε ότι αφορά το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (Καν. Ε.Ε. 73/2009 του Συμβουλίου), εισάγεται στις υποχρεώσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται».

Σελίδες