Καταγραφή συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Ερώτηση για την καταγραφή συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατέθεσε στον περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου κ Αθ. Γιακαλή ο περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού Ανέμου Ηλίας Γιαννίρης. To εξασθενές  χρώμιο έχει ενταχθεί στην λίστα "των πολύ επικίνδυνων ουσιών" της οδηγίας REACH. Προσφάτως, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., στηριζόμενη σε πολύχρονες, εξαντλητικές έρευνες των δεδομένων της επιστήμης της τοξικολογίας του εξασθενούς χρωμίου, σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, σε πλειάδα επιστημονικών συνεδρίων και διακρατικών συναντήσεων, όρισε ως στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας από εξασθενές χρώμιο τη συγκέντρωση των 0,02 ppb1. Στο τέλος του περασμένου χρόνου το ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε συνέδριο ειδικών που ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των διεθνών τοξικολογικών και εργαστηριακών ερευνών γύρω από τους κινδύνους που το εξασθενές χρώμιο θέτει για τη δημόσια υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει μια συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας. Στους αποδέκτες αυτής της επιστολής βρίσκονται και 3 διευθύνσεις της Περιφέρειας μας (Δημόσιας Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής).

Με την ερώτηση μας καλούμε την Περιφέρεια να μας ενημερώσει για τα έως τώρα αποτελέσματα των μετρήσεων στα νησιά μας. Για εμάς το θέμα της ποιότητας και της επάρκειας του νερού έχει καθοριστική σημασία για τις ανθρώπινες κοινωνίες, την οικονομία αλλά και για τα οικοσυστήματα, κάτι που συχνά ξεχνάμε. Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες τόσο για την προστασία των νερών από τη ρύπανση όσο και για τη βιώσιμη διαχείρισή του και τη μείωση της σπατάλης του και στηρίζουμε την αλλαγή πολιτικών για το νερό από τους φορείς σε κεντρικό και τοπικό-περιφερειακό επίπεδο.

Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο

ikariastore banner