Προέγκριση σχεδίων σύμβασης για τα Δίκτυα Ύδρευσης Ευδήλου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιου Γιακαλή προεγκρίνονται τα σχέδια Σύμβασης για τα έργα «Κατασκευή – Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Ευδήλου – Δίκτυο Καραβόσταμου» και «Κατασκευή-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ευδήλου – Δ.Δ Δάφνης -  Δίκτυο Κοσοικιών», συνολικού προϋπολογισμού 114.920 ευρώ και 82.350 ευρώ αντίστοιχα.