Δίκτυα Ύδρευσης Ευδήλου Ικαρίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιου Γιακαλή προεγκρίνεται η Υπογραφή Σύμβασης του έργου για την κατασκευή και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των Οικισμών της Δάφνης και Καραβόσταμου, του Ευδήλου Ικαρίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 151.548 ευρώ.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης ενέκρινε την πληρωμή της δαπάνης ύψους 202.997 ευρώ για το λογαριασμό του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης», για την πόλη της Σάμου.

Αναλυτικότερα προεγκρίνεται η υπογραφή σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Δάφνης και Καραβόσταμου του Ευδήλου Ικαρίας», συνολικού προϋπολογισμού 151.548 ευρώ.

ikariastore banner