Χορήγηση αδειών για δικαιώματα χρήσης νερού

Ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης – τακτοποίησης όσων υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) έχουν υλοποιηθεί έως το 2005 και:

Α) δεν είχαν άδεια χρήσης νερού, είτε επειδή είχαν υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε λόγω αμέλειας του ενδιαφερόμενου αγρότη ή ιδιώτη

Β) είχε λήξει η υφιστάμενη άδεια χρήσης νερού και δεν ανανεώθηκε.

Η διαδικασία αυτή αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα από τους αγρότες, δεδομένου ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αρδευτικών γεωτρήσεων, κυρίως, αλλά και πηγαδιών, στα νησιά μας, τα οποία είναι παράνομα (χωρίς αδειοδότηση ή οι παλιές άδειες έχουν λήξει) και υπήρχε ο κίνδυνος σε περίπτωση καταγγελίας να σφραγιστούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, η πολύ μεγάλη σημασία της νομιμοποίησης για τους αγρότες, δεδομένου ότι από το 2010 η νόμιμη χρήση του νερού έχει ενταχθεί στην πολλαπλή συμμόρφωση (αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τη συμμόρφωση όλων των αγροτών με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται) και ο αγρότης είναι υποχρεωμένος, εφόσον έχει στην κατοχή του κάποιο υδροληπτικό έργο, να το λειτουργεί νόμιμα και να εκδίδει όλες τις απαραίτητες άδειες (άδεια χρήσης νερού), για να μην έχει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις που καρπώνεται. Κάθε χρόνο, όσοι αγρότες δηλώνουν στην ενιαία δήλωση των αγροτεμαχίων ότι έχουν ποτιστικές καλλιέργειες υποχρεούνται να προσκομίσουν και την άδεια χρήσης νερού από κάποιο υδροληπτικό έργο, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν ποινές και περικοπές της επιδότησης.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί προς ενημέρωση του κόσμου, ότι η διαδικασία νομιμοποίησης είναι ιδιαίτερα απλή και χαμηλού κόστους, δεν απαιτούνται πολλά δικαιολογητικά, ούτε χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ παράλληλα δεν υφίστανται πολλοί περιορισμοί οι οποίοι δρούσαν αποτρεπτικά στο να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην αδειοδότηση του έργου.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται μία προσπάθεια από το Υπουργείο να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση στον αγροτικό κόσμο και την ορθή γεωργική πρακτική χρήσης του νερού με σύνεση, έχοντας κατά νου ότι το νερό δεν είναι απεριόριστο και δεν θα πρέπει να το σπαταλάμε ποτίζοντας ασύστολα και χωρίς σχεδιασμό τις καλλιέργειές μας.

Λουκάς Λουκάς, γεωπόνος – μελετητής, για το ikariamag

ikariastore banner